Styrelse - Göteborgs stadsmission

Göteborgs kyrkliga stadsmissions styrelse

Stiftelsens styrelse ska enligt stadgarna bestå av ordförande och 6 övriga ledamöter.  Varje ledamot väljs för en period av 4 år. Styrelsen sammanträder minst sex gånger per år. Ingen ersättning utgår till styrelsen.

Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmissions, Göteborgs Kyrkliga Stadsmissions Bistånd & Entreprenad AB:s, Göteborgs Kyrkliga Stadsmissions Fastighets AB:s,  Göteborgs Kyrkliga Stadsmissions ideella förenings och  Ingseredsstiftelsens styrelser består av följande personer 2019:

Från vänster:

Palle Stenberg
Fd Ledamot, avgick april 2021. Partner Nudie jeans & co.

Sofie Lindh
Fd personalrepresentant, avgick oktober 2020.

Ann-Marie Ericson
Ny ledamot från och med 2019. Diakon och socionom. Arbetat i socialtjänsten i Göteborg. Varit enhetschef på Bräcke diakoni samt på Göteborgs stift. Förtroendevald i Torslanda-Björlanda församling samt v ordf i Begravningsstyrelsen i Göteborg.

Lotta Säfström
Direktor/VD, Göteborgs kyrkliga stadsmission.
Utbildad socionom och diakon. Har arbetat inom civilsamhället i många år. Lotta har erfarenheter från flera diakonala organisationer.

Björn Sällström
Fd Ledamot, avgick som ledamot 31 dec 2019

Eva Eriksson
Ordförande
Långvarigt politiskt arbete i både riksdag, region och kommun. Har tidigare varit landshövding. Har stor erfarenhet och stort engagemang för civilsamhället och dess betydelse för samhällsutvecklingen.

Henrik Törnqvist
Ledamot
Präst och församlingsherde i Bergsjöns församling. Har lång erfarenhet av socialt arbete i Göteborg. Var med och startade verksamheten i S:t Johanneskyrkan i dess nuvarande funktion.

Jonas Steen
Ledamot
VD, delägare F O Peterson & Söner Byggnads AB. Erfarenhet från det privata näringslivet. Stor erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen.

Ulf Bjereld
Ledamot
Professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Ordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet.

Ej med på bild:
Jonas Eek
Ledamot
Präst och författare med lång erfarenhet av kyrkans möte med barn och unga. Idag verksam på kyrkans mediehus Verbum, bland annat som opinionschef på Kyrkans tidning.