Mer

Göteborgs Stadsmission är också medlem i FAMNA.

FAMNA tillvaratar gemensamma intressen för de föreningar, stiftelser och företag som bedriver vård och omsorg utan vinstsyfte (s.k. non profit). FAMNA vill öka den politiska förståelsen för vad idéburen och non-profitbaserad vård och omsorg betyder för samhället i stort och för enskilda individer.

Läs mer om FAMNA