Mer

FEANTSA är en europeisk federation av nationella organisationer som arbetar med hemlösa. FEANTSA bildades 1989 som en europeisk idéburen organisation, för att förebygga och lindra fattigdom och social utslagning.

feantsa
FEANTSA har för närvarande mer än 130 medlemsorganisationer som arbetar i nära 30 europeiska länder. FEANTSA samarbetar med EU-institutionerna, och har rådgivande status vid Europarådet och FN. FEANTSA får ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. Det är det enda stora europeiska nätverk som enbart fokuserar på hemlöshet.

www.feantsa.org/