Mer

FRII är en branschorganisation som verkar för goda förutsättningar och ökat förtroende för insamling till goda ändamål. Det gör man genom kvalitetsarbete, kompetensutveckling, opinionsbildning samt stöd och råd till sina medlemmar. Stadsmissionerna är medlemmar i FRII.

Läs mer om FRII