Mer

Stadsmissionen och Svensk Insamlingskontroll

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening  som;
– beviljar 90-konto till ideella organisationer som har offentlig insamling om dessa uppfyller högt ställda krav,
– gör årliga kontroller av alla med 90-konton och
– säkrar att insamlingsverksamheten håller hög kvalitet

Läs mer om Svensk Insamlingskontroll