Vision & verksamhetsidé - Göteborgs stadsmission
Mer

Vår vision är en stad där medmänsklighet – i hjärta, tanke och handling – skapar vägar till hopp och självtillit för alla.

Vår verksamhetsidé beskriver hur vi vill uppnå visionen och lösa vårt uppdrag;

Vår verksamhetsidé är att stödja enskilda människor till ett liv i innanförskap och att som självständig idéburen aktör ta ett samhällsansvar genom att rikta uppmärksamhet på svåra sociala omständigheter och utsatthet.