Vision & verksamhetsidé - Göteborgs stadsmission
Mer

Vår vision är ett mänskligare samhälle för alla.

Vår verksamhetsidé beskriver hur vi vill uppnå visionen och lösa vårt uppdrag;

Göteborgs Stadsmission är en ledande, professionell idéburen aktör inom diakonalt och socialt arbete. Vi erbjuder akut hjälp och stöd till förändring genom vård, bostad och arbetsintegration. Samtidigt utmanar och påverkar vi vårt omgivande samhälle. Med vårt arbete bidrar vi till att människor upplever ökad trygghet, egenmakt och delaktighet i samhället.