Opinion - Göteborgs stadsmission
Mer

Göteborgs Stadsmission har en viktig roll att opinionsbilda och driva frågor i samhällsdebatten. Vi påverkar politiken genom kontakter med beslutsfattare på lokal och nationell nivå. Ta del av våra opinionskampanjer, vad vi tycker i olika frågor.

Fattigdomen i Göteborg skenar – ni måste göra något

20 oktober, 2020 • Ämne: Fattig

Våren 2020 går till historien som den tid där flest människor har vänt sig till Göteborgs Stadsmission för hjälp och stöd. Människor som länge har levt i utsatthet och vars behov nu har ökat, men även helt nya grupper som aldrig tidigare behövt stöd från civilsamhället. Nu behöver Göteborgs politiker börja lyssna på oss, skriver […]

Civilsamhället kan förlora 1,1 miljarder kr på coronakrisen

23 april, 2020 • Ämne: Idéburen välfärd

"Coronakrisens ekonomiska konsekvenser för civilsamhället riskerar att bli förödande. Utsatta människor kan lämnas ensamma. Klyftor vidgas. På kort sikt riskeras många aktiviteter för att bekämpa virusets spridning, som härbärgen för hemlösa eller utdelning av matkassar. På längre sikt riskeras hela verksamhetsområden."

Läget är akut – vi kräver en nationell hemlöshetsstrategi

19 februari, 2020 • Ämne: Hemlöshet

Om Sverige menar allvar med att minska hemlösheten behövs en nationell omställning till Bostad först. Låt oss värna bostaden som en mänsklig rättighet, i enlighet med FN:s konvention om sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter.

Demonstration för Bostad Först

19 februari, 2020 • Ämne: Hemlöshet

"Bostad till alla - sovsäckar är kalla". Med anledning av dagens seminarium i riksdagen om Bostad Först demonstrerade Sveriges Stadsmissioners Bostad Förstprojekt igår utanför riksdagen i solidaritet med dem som inte har ett eget hem.

Sveriges Stadsmissioners fattigdomsrapport 2019

7 november, 2019 • Ämne: Fattig

MATFATTIGDOM – EN REALITET I GÖTEBORG Vi möter dem dagligen i stadsmissionerna – människor som inte har råd med mat. De kommer till Stadsmissionen för dagens enda mål varm mat eller för en matkasse att dryga ut hushållskassan. 70 procent är människor som lever på långvarigt försörjningsstöd eller som på något sätt fallit mellan stolarna. […]

Göteborgs Stadsmission startar skyddade boenden med barnrättsperspektivet i fokus

31 maj, 2019 • Ämne:

På skyddade boenden bor lika många barn som vuxna. Ändå ses dessa boenden ofta som insatser för kvinnor och inte för barn. Därför utformar nu Göteborgs Stadsmission tillsammans med Bris ett koncept för hur både barn och vuxna kan få individ- och åldersanpassad hjälp utifrån sina rättigheter och sitt eget stödbehov.

Ny stadsmission i Umeå

31 maj, 2019 • Ämne:

Idag etableras Umeå Stadsmission och blir ny medlem i Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. Det innebär att Sveriges Stadsmissioner nu finns i tio regioner. Tre nya stadsmissioner under de senaste tre åren är ett tydligt tecken på ökad fattigdom, utsatthet och utanförskap i Sverige.