Opinion - Göteborgs stadsmission
Mer

Göteborgs Stadsmission har en viktig roll att opinionsbilda och driva frågor i samhällsdebatten. Vi påverkar politiken genom kontakter med beslutsfattare på lokal och nationell nivå. Ta del av våra opinionskampanjer, vad vi tycker i olika frågor.

Sveriges Stadsmissioners fattigdomsrapport 2019

7 november, 2019 • Ämne: Fattig

MATFATTIGDOM – EN REALITET I GÖTEBORG Vi möter dem dagligen i stadsmissionerna – människor som inte har råd med mat. De kommer till Stadsmissionen för dagens enda mål varm mat eller för en matkasse att dryga ut hushållskassan. 70 procent är människor som lever på långvarigt försörjningsstöd eller som på något sätt fallit mellan stolarna. […]

Göteborgs Stadsmission startar skyddade boenden med barnrättsperspektivet i fokus

31 maj, 2019 • Ämne:

På skyddade boenden bor lika många barn som vuxna. Ändå ses dessa boenden ofta som insatser för kvinnor och inte för barn. Därför utformar nu Göteborgs Stadsmission tillsammans med Bris ett koncept för hur både barn och vuxna kan få individ- och åldersanpassad hjälp utifrån sina rättigheter och sitt eget stödbehov.

Ny stadsmission i Umeå

31 maj, 2019 • Ämne:

Idag etableras Umeå Stadsmission och blir ny medlem i Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. Det innebär att Sveriges Stadsmissioner nu finns i tio regioner. Tre nya stadsmissioner under de senaste tre åren är ett tydligt tecken på ökad fattigdom, utsatthet och utanförskap i Sverige.

EU sätter käppar i hjulet för det svenska civilsamhället

23 maj, 2019 • Ämne:

Vi påverkas alla direkt och indirekt av EU. Villkoren för det svenska civilsamhället och föreningslivet är inget undantag. Det är därför av största vikt att våra EU-parlamentariker står upp för det svenska civilsamhällets särart i EU-parlamentet, skriver företrädare för flera civilsamhällesorganisationer.

Öppet brev inför EU-valet

23 maj, 2019 • Ämne:

Nu är det dags för de folkvalda i EU att ta ansvar för mänskliga rättigheter för alla EU:s medborgare!

Stå upp för löftena – släpp in oss idéburna aktörer i välfärden

14 februari, 2019 • Ämne: Idéburen välfärd

Redan 2012 skrev representanter för Göteborg stad tillsammans med den idéburna sektorn under en överenskommelse om att ge möjligheter för civilsamhällets organisationer att bli viktiga aktörer inom välfärdsutvecklingen. Nu är det dags att hedra överenskommelsen.

INTET NYTT UNDER SOLEN!

10 november, 2017 • Ämne: Fattig

Det enda beständiga är förändringen! Där någonstans, i skärningspunkten mellan två djupt mänskliga erfarenheter och förmodligen också sanningar befinner sig Göteborgs kyrkliga stadsmission denna höst. I mitten av oktober fick vi stor publicitet åt vår forskningsöversikt av den fattigdom vi möter, i Göteborg och hos landets övriga Stadsmissioner. Att vi möter människor som ingenting har. […]