Opinion - Göteborgs stadsmission
Mer

Göteborgs Stadsmission har en viktig roll att opinionsbilda och driva frågor i samhällsdebatten. Vi påverkar politiken genom kontakter med beslutsfattare på lokal och nationell nivå. Ta del av våra opinionskampanjer, vad vi tycker i olika frågor.

Öppet brev inför EU-valet

23 maj, 2019 • Ämne:

Nu är det dags för de folkvalda i EU att ta ansvar för mänskliga rättigheter för alla EU:s medborgare!

Stå upp för löftena – släpp in oss idéburna aktörer i välfärden

14 februari, 2019 • Ämne: Idéburen välfärd

Redan 2012 skrev representanter för Göteborg stad tillsammans med den idéburna sektorn under en överenskommelse om att ge möjligheter för civilsamhällets organisationer att bli viktiga aktörer inom välfärdsutvecklingen. Nu är det dags att hedra överenskommelsen.

INTET NYTT UNDER SOLEN!

10 november, 2017 • Ämne: Fattig

Det enda beständiga är förändringen! Där någonstans, i skärningspunkten mellan två djupt mänskliga erfarenheter och förmodligen också sanningar befinner sig Göteborgs kyrkliga stadsmission denna höst. I mitten av oktober fick vi stor publicitet åt vår forskningsöversikt av den fattigdom vi möter, i Göteborg och hos landets övriga Stadsmissioner. Att vi möter människor som ingenting har. […]

Tiggeriförbud

31 oktober, 2017 • Ämne: Fattig

Inom Stadsmissionens olika verksamheter möter vi dagligen människor ur den grupp vi ser tigga på gator och torg. Vi vet hur hårt utsattheten drabbar dem och arbetar för att hjälpa och lotsa till en bättre tillvaro.

Fattigdom

31 oktober, 2017 • Ämne: Fattig

Den svenska fattigdomen är utbredd och ofta osynlig. Men vi ser hur den ökar år från år. Den är inte en fråga som civilsamhället kan lösa på egen hand.

Lotta skriver om diakonala arbetet

1 mars, 2016 • Ämne: Diakonala arbetet

Göteborgs Stadmissions VD/Direktor Lotta Säfström skriver i senaste numret av Kyrkans tidning om det nya Biskopsbrevet som höjer ambitionen för det diakonala arbetet. ”Diakoni är Guds rörelse genom världen”, skriver biskoparna. Det gäller glädjande nog också de diakonala organisationerna i Sverige som bekräftas i sina uppdrag och sin betydelse för såväl Svenska kyrkan som för det […]

Ge utsatta barn rätt att gå i skolan

1 mars, 2016 • Ämne: Barn

I dagarna släpper Rädda Barnen, Göteborgs Räddningsmission och Sveriges Stadsmissioner rapporten ”Mellan hopp och förtvivlan” som lyfter situationen för de minderåriga EU-medborgare som lever i utsatthet. Vi kan konstatera att läget är långt ifrån tillfredsställande.