Vårväderstorget - Göteborgs stadsmission

Vårväderstorget

Inom ramen för projektet Grön omställning öppnar vi en second hand-butik på Vårväderstorget i Biskopsgården.

I projektet deltar arbetslösa unga i åldern 18-25 år. De får praktisera och lära sig om grön ekonomi, lager, butiksarbete, kassahantering, service och bemötande samt miljöarbete och hållbarhet. Som ett led i detta driver de denna second hand-butik som öppnar 5 februari.

Projektet Grön omställning genomför vi tillsammans med Kretslopp och Vatten, Konsument- och medborgarservice, ArbVux och Göteborgslokaler.

Varmt välkommen!

Öppettider:
Tisdag-fredag kl 11-18