Om oss - Göteborgs stadsmission

Det här är Stadsmissionens second hand

Stadsmissionens second hand är en del av Göteborgs Stadsmission och drivs som ett socialt företag. Vårt huvudsyfte är att skapa verklighetsnära arbetsintegration för människor som har svårt att ta sig in på den ordinarie arbetsmarknaden. Vi vill inspirera fler till cirkulär konsumtion och genom de gåvor vi får in kan vi erbjuda ett brett utbud av bland annat kläder, prylar och heminredning i våra butiker. Tack vare vår second hand-verksamhet har vi också möjlighet att förse människor i hemlöshet och fattigdom med kläder efter deras behov. Det finns inget vinstuttag inom Stadsmissionens second hand eller Göteborgs Stadsmission. Allt eventuellt överskott stannar inom verksamheten.

Arbetsintegration

Att ha ett arbete handlar inte bara om att säkra en fast inkomst, det handlar också om att vara en del av ett sammanhang, att kunna bidra, skapa fasta rutiner och kunna planera inför framtiden. Att få bli en del av arbetsmarknaden gör att människan växer, utvecklas och får ökad självkänsla och självförtroende. Det här är vår motivation och det vi jobbar för varje dag. Med våra arbetsmarknadsinsatser hoppas vi kunna minska utanförskapet och bidra till en trygg och stabil framtid för Göteborgs allra mest utsatta.

Våra butiker är populära arbetsplatser för dem som vill arbetsträna hos oss. Här får den som arbetstränar bland annat butiksvana, kassavana och erfarenhet av att jobba med lager och logistik. Det här är erfarenheter som många arbetsgivare värdesätter och som kan hjälpa arbetssökande att närma sig arbetsmarknaden. Vill du veta mer om vår arbetsträning eller hur du ska gå tillväga för att få arbetsträna i våra butiker? Läs mer här eller kontakta arbetsintegrationsteamet på: arbetsintegration@stadsmissionen.org.

Vårt hållbarhetsarbete

Vi på Stadsmissionens second hand vill ligga i framkant med vårt hållbarhetsarbete. Vi vill ständigt utvecklas och göra mer på de platser vi verkar – för en hållbar framtid där alla är inkluderade. Inom vår second hand-verksamhet verkar vi för att tillvarata befintliga resurser så långt som det är möjligt. Detta gör vi genom att samla in och sälja vidare begagnade kläder, prylar och möbler. Vi säljer även trä- och textilhantverk tillverkade av spillmaterial och testar ständigt nya affärsmodeller för att inspirera och främja hållbar konsumtion. Idag erbjuder vi till exempel uthyrning av plagg och accessoarer. Våra butiker har till viss del olika sortiment för att kunna attrahera olika målgrupper och på så vis öka försäljningen och återanvändningen av gåvor. Vi ökar också chanserna för en gåva att hitta en ny ägare genom att låta varorna cirkulera mellan butiker. Om en vara inte blir såld i en butik skickas den vidare till en annan.

Även social hållbarhet är en grundsten i vårt arbete. Av de gåvor som kommer in till oss förmedlar vi kontinuerligt vidare kläder och prylar till människor som lever i hemlöshet och fattigdom genom Göteborgs Stadsmissions Stödcentral. I alla led av Stadsmissionens second hand – från gåvomottagning till sortering och försäljning – erbjuder vi dessutom verklighetsnära arbetsträning till personer som står långt ifrån ordinarie arbetsmarknad. Vi vill bidra till hållbarhet genom att ge både människor och prylar en andra chans.

Kontakta oss:

Linus Bergström

Verksamhetschef second hand

Sara Habte Selassie

Verksamhetsutvecklare second hand, samarbeten/hållbarhet

Nana Sacko

Projektledare textil och produktion

René Stephenson

Enhetschef

Marie Ljung

Enhetschef

Tina Zetreus

Enhetschef

Eva Friberg

Enhetschef second hand, insamlingscentralen