Synpunkter och klagomål - Göteborgs stadsmission
Mer
Har du synpunkter på vår verksamhet? Berätta det för oss. Vi tycker det är värdefullt att ta del av dina synpunkter, såväl positiva som negativa. Det ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet. I formuläret nedan kan du skriva vad du tycker.

Du kan vara anonym, men nackdelen är att då kan vi inte berätta för dig hur vi följt upp dina synpunkter.

DET HÄR GÖR VI

Alla synpunkter och klagomål utreds och dokumenteras. Om du uppgivit namn och adress skickar vi en bekräftelse om att vi erhållit dina synpunkter. När ditt ärende är utrett får du besked om vilka eventuella åtgärder vi kommer att vidta för att kunna förbättra eventuella brister.

OBS! Detta formulär ersätter inte överklagande i myndighetsbeslut.