Arbetsintegration - Göteborgs stadsmission

Vi på Göteborgs Stadsmission har över 30 års erfarenhet av att erbjuda arbetsträning och bidra med arbetslivserfarenhet till dem som behöver det som mest. Med hjälp av en bred palett av insatser och ett stort kontaktnät med arbetsgivare har vi en unik möjlighet att göra skillnad för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden.  

Arbete bidrar till utveckling samt ökad självkänsla och självförtroende

Att ha ett arbete handlar inte bara om att säkra en fast inkomst, det handlar också om att vara en del av ett sammanhang, att kunna bidra, skapa fasta rutiner och kunna planera inför framtiden. Att få bli en del av arbetsmarknaden gör att människan växer, utvecklas och får ökad självkänsla och självförtroende. Det här är vår motivation och det vi jobbar för varje dag. Med våra arbetsmarknadsinsatser hoppas vi kunna minska utanförskapet och bidra till en trygg och stabil framtid för Göteborgs allra mest utsatta.

Vårt uppdrag i relation till människan är att se, linda, förebygga och förändra. Ett helhetsarbete som genomsyrar vårt arbete med att skapa och leverera högkvalitativa arbetsmarknadsinsatser.

Jag upplever min arbetsträning var mycket bra, just utifrån att jag har fått prova flera olika yrken på min arbetsträning. Jag har utvecklats genom att fått möjlighet att arbetsträna inom olika yrken, jag har fått insyn om vilket yrket som jag ev skulle kunna passa jobba med i framtiden, utifrån mina förutsättningar/hälsa och utifrån behoven som finns på arbetsmarknaden.

 Jag har fått genomföra intressetest för att ta reda på vilka yrken man är intresserad av, fått CV och även lärt mig hur/var man söker arbete. Jag har även fått praktik hos en extern arbetsgivare inför ett anpassat arbete.” – arbetstränande och deltagare i projektet Catena på Göteborgs Stadsmission.

Arbetsträning inom många olika branscher

För att kunna vara med och minska utanförskapet inom arbetslivet har vi genom åren skapat oss ett brett kontaktnät inom näringslivet och direkta vägar in till ett stort antal arbetsgivare. Vi har en otrolig bredd av arbetsträningsplatser som sker på riktiga arbetsplatser runt om i Stadsmissionens alla verksamheter:

  • Kök & restaurang
  • Second hand-butik och e-handel
  • Lager och transport
  • Lokalvård
  • Snickeri
  • Sömnad

En personlig koordinator, motiverande samtal, yrkessvenska och företagskontakter

Vårt arbetsmarknadsteam finns med i hela processen och erbjuder alla deltagare en personlig koordinator. Utöver arbetsträning hjälper koordinatorn till med individuella rustande insatser som till exempel intyg/validering, coachande/motiverande samtal, yrkeskunskap och yrkessvenska, individuell planering, samhällsinformation, skriva CV, intervjuteknik samt företagskontakter. Målsättningen är alltid att lotsa ut deltagaren till ett långsiktigt arbete.

VILL DU VETA MER?

Kontakta arbetsintegrationsteamet på:
031-755 37 00
E-post: arbetsintegration@stadsmissionen.org