Arbetsintegration - Göteborgs stadsmission
Mer
Inom verksamhetsområdet för arbetsintegration arbetar vi för att ge människor en möjlighet att bygga en framtid, en väg till egen inkomst. Med hjälp av en bred palett av insatser och ett stort kontaktnät med arbetsgivare har vi en unik möjlighet att göra skillnad för människor.

 

Om Göteborgs Stadsmissions arbetsintegration

Göteborgs Stadsmission har över 30 års erfarenhet av som leverantör av arbetsmarknadsinsatser. Vi har ett brett kontaktnät inom näringslivet och direkta vägar in till ett stort antal arbetsgivare. Hos oss får varje människa, utifrån förmåga, möjlighet att rustas för arbetslivet. Insatserna sker i verklighetsnära former och i reell miljö.

Vi är vana vid social dokumentation och att arbeta strukturerat och lösningsfokuserat. Vårt arbetsintegrationsteam är kopplat till varje individuellt ärende och målsättningen är alltid att förbereda deltagarna för arbetsmarknaden och i möjligaste mån matcha våra deltagare ut mot arbetsmarknaden och de riktiga jobben.

ARBETSPRÖVNING

Stadsmissionen erbjuder individanpassade arbetsmarknadsinsatser där arbetsprövning är ett centralt inslag. Syftet med arbetsprövning hos Stadsmissionen är att den enskilde ska pröva sin förmåga så att den kan närma sig arbetsmarknadens krav.

Arbetsprövningens flexibla upplägg möjliggör för deltagaren att arbetsträna inom olika områden så som:

  •  träteknisk industri/snickeri
  •  textil/sömnad
  •  kök/kafé
  •  butik
  •  fastighet/trädgårdsskötsel
  •  lokalvård
  •  vaktmästeri
  •  lager/transport
  •  äldreomsorg
  •  administration

Möjlighet finns att kombinera olika arbetsområden och arbetstempo. Arbetsuppgifterna och arbetsmiljön är anpassade till deltagarens individuella behov. Det går att få arbetstiden individanpassad från deltid upp till heltid, 40 timmar per vecka.

Språkstöd

Vi rekryterar aktivt ur ett mångfaldsperspektiv. Det gör att vi har många medarbetare som pratar flera olika språk. I verksamheten finns möjlighet till språkträning med hjälp av datorer och språkstödjare. Instruktionsmaterialet till deltagarnas arbetsuppgifter är utformade för att stödja språkutvecklingen.

Unikt mervärde

Inte allt för sällan kan en person ha behov av andra stödjande insatser. Där kan Stadsmissionen vara behjälplig. Inom vår organisation finns avdelningen Socialt och ekonomiskt stöd som bland annat erbjuder hjälp i form av samtal och rådgivning. Göteborgs Stadsmission står som värd för ett stort antal självhjälpsgrupper, dit deltagaren har möjlighet att söka sig. Stadsmissionen har olika former av friskvård och andra aktiviteter, vilka på sikt kan ge den enskilde en rikare fritid.

Kompetens

Personalen inom Stadsmissionens område Arbetsintegration har en bred och mångårig kompetens av att arbeta med målgrupper i social utsatthet och utanförskap och insatsen går att tillämpa på samtliga målgrupper som står utanför arbetsmarknaden.

I personalgruppen finns formell kunskap i form av bl a pedagog, sociolog, socionom, arbetsterapeut, Supported Employment, IPS och MI, samt mångårig erfarenhet av coachande och motiverande arbete, praktisk handledning, bemanningsarbete, matchning, samverkan mm.