Arbetsförmedlingen - Göteborgs stadsmission

Göteborgs Stadsmission har insatser för samtliga målgrupper som står utanför arbetsmarknaden. Personalen har en bred kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med målgrupper i social utsatthet och utanförskap. Hos oss får varje individ, utifrån förmåga, möjlig­het att rustas för arbetslivet. Målet är att varje deltagare ska närma sig arbetsmarknaden efter avslutad arbetsträning hos oss.

Förstärkt arbetsträning som är anpassad efter deltagarens individuella behov

Tjänsten förstärkt arbetsträning innebär en individanpassad planering som matchar deltagarens behov och förutsättningar. Syftet är att rusta dina sökande på vägen tillbaka till arbetsmarknaden. Stadsmissionen erbjuder arbetsträning inom:

  • Kök & restaurang
  • Second hand-butik och e-handel
  • Lager och transport
  • Lokalvård
  • Snickeri
  • Sömnad

Tjänsten har ett flexibelt upplägg och det finns möjlighet för den sökande att kombinera olika arbetsområden och arbetstempo. Arbetsuppgifterna och arbets­miljön är anpassade till deltagarens individuella behov. Det går att få arbetstiden individanpassad ända upp till heltid.

Rehabinsatser med mycket stöd och stor flexibilitet

Stadsmissionen är en arbetsplats med stor anpassningsbarhet och lång vana av att arbeta med rehabiliterande insatser. I dialog med vårt arbetsmarknadsteam lägger du upp en planering som passar den du vill placera hos oss.

”Jag har fått möjlighet att utvecklas språkligt samt fått möjlighet att känna hur det är att vara på en arbetsplats. Känt mig som en av gruppen. Fått lära mig rutiner samt dem olika begrepp inom yrket. Fått lektioner av min koordinator vad jag ska tänka på inför arbetsintervju och för första gången i mitt liv fått CV.

Jag är långtidsarbetslös bott i Sverige många år. Via Stadsmissionen har jag fått vara på en arbetsintervju och fått även erbjudande om ett anpassat arbete utifrån mina behov och hälsoskäl. Min koordinator har haft samarbete med Arbetsförmedlingen och sett till att jag kunde få den möjligheten, första arbetsintervju och första arbete i Sverige.” – arbetstränande och deltagare i projektet Catena på Göteborgs Stadsmission.

Digital språkträning ger värdefull kunskap och erfarenhet

Vi rekryterar aktivt ur ett mångfaldsperspektiv. Det gör att vi har många medarbe­tare som pratar flera olika språk. I verksamheten finns möjlighet till språkträning med hjälp av datorer och språkstödjare. Instruktionsmaterialet till deltagarnas arbetsuppgifter är utformade för att stödja språkutvecklingen.

Lång erfarenhet av bland annat motiverande arbete, praktisk handledning och matchning

Personalen inom Stadsmissionen har en bred kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med målgrupper i social utsatthet och utanförskap. Vi har insatser för samtliga målgrupper som står utanför arbetsmarknaden. I personalgruppen finns formell kunskap i form av bl a, sociolog, socionom, arbetsterapeut, Supported Employment, IPS och MI, samt mångårig erfarenhet av coachande och motiverande arbete, praktisk handledning, bemanningsar­bete, matchning, samverkan mm.

Unikt mervärde

Göteborgs Stadsmission arbetar dagligen med att minska utanförskapet. Våra arbetsmarknadsinsatser är en stor del av det men vi har även andra stödjande insatser som kan komma till nytta för deltagarna inom förstärkt arbetsträning. Vi har bland annat verksamheter för socialt och ekonomiskt stöd som till exempel erbjuder hjälp i form av samtal och rådgivning. Stadsmissionen står även som värd för ett stort antal självhjälpsgrupper dit del­tagare har möjlighet att söka sig. Dessutom erbjuder vi olika former av friskvård och andra aktiviteter, vilka på sikt kan ge den enskilde en rikare fritid.

VILL DU VETA MER?

Kontakta arbetsintegrationsteamet på:
031-755 37 00
E-post: arbetsintegration@stadsmissionen.org

Varje onsdag kl 10 har vi öppen infoträff i våra lokaler på Norra Ågatan 6 där Arbetsförmedlingens sökande kan träffa vår personal och få mer information.