Projekt och samarbeten - Göteborgs stadsmission

Göteborgs Stadsmission jobbar mycket med olika projekt och samarbeten för att kunna erbjuda kvalitativa marknadsinsatser som leder till långsiktiga jobb för våra deltagare. Det är ett sätt att tillsammans med olika samarbetspartners kunna erbjuda rätt typ av insatser i rätt kontext och när det behövs som mest. Vi är glada och stolta över våra samarbeten och projekt och jobbar ständigt med hur vi kan utveckla ytterligare satsningar som hjälper våra deltagare till en mer trygg och stabil framtid på arbetsmarknaden.

Jobbprojekt Mötesplats Ukraina

Göteborgs Stadsmission har blivit beviljade medel för att utveckla verksamheten på Mötesplats Ukraina genom att bedriva ett ESF-projekt. Det innebär utökad personal och möjlighet att erbjuda fler aktiviteter och mer stöd till besökarna, som till exempel träning i svenska språket samt stöd och hjälp att få ett arbete.

Vi erbjuder olika former av stöd för att etablera sig i Sverige och nå in på den svenska arbetsmarknaden. Vi anpassar vårt erbjudande efter de behov och frågor som besökarna har.

I dagsläget erbjuder vi:

  • Stöttning med att skriva CV och ansökningshandlingar
  • Möjlighet att boka tid för individuell rådgivning med vår personal – se kontaktuppgifter nedanför
  • Stöd i att ta kontakt och samtala med arbetsgivare
  • Tips och rådgivning för att öka chanserna till att få ett jobb
  • Rådgivning i samband med praktik hos en arbetsgivare samt stöttning med praktikavtal och försäkring
  • Möjlighet att träna svenska samtidigt som man utför enklare arbetsuppgifter
  • Hjälp med myndighetskontakter
  • Språkträning och språkträningsutflykter som man kan anmäla sig till genom att maila: ukraina@stadsmissionen.org