Framtidshubben - Göteborgs stadsmission

Framtidshubben är en satsning mellan Göteborgs Stadsmission, AB Framtiden Bostadsbolaget, Familjebostäder, Poseidon, Göteborgs Stad samt Business Region Göteborg. Vi finns placerade i sex olika områden i Göteborg: Bergsjön, Hammarkullen, Lövgärdet, Hjällbo, Frölunda och Biskopsgården. För mer information, maila oss gärna på: framtidshubben@stadsmissionen.org

Framtidshubben ger råd och stöd gällande studier, arbete och entreprenörskap. Vårt erbjudande fokuserar på personlig utveckling, arbete och studier samt entreprenörskap och finansiell utbildning. Vi utgår alltid från individen och anpassar vårt stöd efter personens specifika behov.

Arbete och studier

Vi stöttar på vägen till arbete och studier genom att erbjuda aktiviteter samt skapa naturliga mötesplatser för att kunna närma sig arbetsmarknaden.

Vi erbjuder:

 • stöd och vägledning
 • kompetenshöjande aktiviteter, tex skriva CV
 • möjlighet att delta på jobbmässa och utbildningsmässa
 • rekryteringsträffar för att skapa naturliga mötesplatser mellan arbetsgivare och arbetssökande

Entreprenörskap och finansiell utbildning

Framtidshubben syftar till att stötta och inspirera till entreprenörskap samt ge kunskap i hur man skapar pengar, behåller pengar och får pengar att växa.

Vi erbjuder:

 • kunskap i hur man startar företag
 • information kring olika former av entreprenörskap
 • ett socialt nätverk
 • en mötesplats och ett forum där vi erbjuder kompetenshöjande aktiviteter kring ekonomisk hållbarhet
 • föreläsare, inspiratörer samt förebilder

Personlig utveckling

Framtidshubben fokuserar på den enskilda individen genom att främja framtidshoppet, det fysiska och psykiska välmåendet, samt få individen att finna ett inre driv och motivation.

Vi erbjuder:

 • hälsofrämjande aktiviteter
 • workshops och evenemang som syftar till att främja framtidshopp samt inre driv
 • en mötesplats och ett forum som skall syfta till att motivera och inspirera

 

Kontakt:

Framtidshubben Biskopsgården

Öppet onsdagar kl 13.00 - 17.00 och torsdagar kl. 09.00 - 12.00

Godvädersgatan 24, 418 38 Göteborg

Framtidshubben Frölunda

Öppet måndagar kl. 13.00 - 17.00 och fredagar kl 09.00 - 12.00

Näverlursgatan 30, 421 44 Västra Frölunda

Framtidshubben Bergsjön

Öppet måndagar kl. 13.00 - 17.00 och torsdagar kl. 09.00 - 12.00

Rymdtorget 4, 415 19 Göteborg

Framtidshubben Lövgärdet

Öppet onsdagar kl 13.00 - 17.00 och torsdagar kl. 09.00 - 12.00

Paprikagatan 30, 424 47 Angered

Framtidshubben Hjällbo

Öppet måndagar kl. 13.00-17.00 och fredagar kl. 09.00 -12.00

Berggårdsgärdet 80, 424 32 Angered

Framtidshubben Hammarkullen

Öppet onsdagar kl. 13.00-17.00 och fredagar kl. 09.00-12.00

Hammarkulletorget, 424 37 Angered