Barnrättsperspektiv i skyddat boende - Göteborgs stadsmission

Barnrättsperspektiv – varje barn ska få relevant information och erbjudas delaktighet

Hösten 2018-2020 genomförde Sveriges stadsmissioner ett samverkansprojekt med Bris där vi tillsammans tog fram ett koncept för att driva skyddade boenden med barnrättsperspektiv där utvecklingen av verksamheten utgår ifrån barnens egen input. Samarbetet mellan Stadsmissionen och Bris finansierades av PostkodLotteriet och konceptet beforskades av Linköpings universitet.

I praktiken innebär barnrättsperspektivet i våra verksamheter att varje barn ses som ett eget rättssubjekt som har rätt till ett liv utan våld och förtryck samt vid behov stöd och behandling till följd av tidigare utsatthet. Varje barn ska få relevant information, erbjudas delaktighet och få sin rätt till säker skolgång och vård tillgodosedd. Därför har alla barn hos oss en egen kontaktperson.

Sveriges Stadsmissioner och Bris har publicerat rapporten ”Min tur att berätta”som bygger på samtal med barn som har upplevt våld och som har vistats på ett eller flera skyddade boenden med sin mamma. Syftet är att synliggöra barns egna perspektiv på hur våldet har påverkat dem, med målet att belysa hur barnrättsperspektivet kan och behöver stärkas vad gäller barnets rätt till stöd, skydd och behandling som en egen individ och ett eget rättsobjekt

Ladda ner ”Min tur att berätta” här