Bobyrån - Göteborgs stadsmission

Göteborgs Stadsmissions Bobyrå hyr ut bostäder till personer som är i behov av ett tryggt boende men av olika anledningar har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden.

Bobyrån förmedlar, matchar och förvaltar bostäder

Vi fungerar både som en bostadsförmedling och en hyresvärd. Vi riktar oss till människor som av olika skäl står utanför den ordinarie bostadsmarknaden, och som tillhör målgruppen strukturellt hemlösa. Det som utmärker vår förmedling är att den görs efter behov och inte vare sig kötid eller god ekonomi. Vi lägger stor vikt på att matcha våra potentiella hyresgäster med rätt bostad. Vi vill att våra hyresgäster skall bo bra och bo kvar.

Det kostar ingenting att ansöka om bostad via Bobyrån. Vi tar ingen förmedlingsavgift eller lägger på några extra kostnader i samband med uthyrning. Bobyrån finansieras helt via Göteborgs Stadsmissions insamlade medel.

De boenden vi förmedlar kommer in via olika fastighetsägare som vill vara med och bidra till en mänskligare bostadsmarknad.

Vad gör Bobyrån?

 • Vi tar emot ansökningar från bostadssökande och bedömer om den sökande skall sättas upp i vår ”intressebank” eller inte.
 • Vi tar emot erbjudanden om att hyra bostäder och bedömer om bostaden kan användas till Bobyråns verksamhet eller inte.
 • Vi matchar bostadssökandes behov med Bobyråns olika boenden.
 • Vi hyr ut boenden i andrahand, och ger våra hyresgäster rådgivande stöd med målet att de ska bo bra och bo kvar.
 • Vi håller kontakt med våra hyresgäster och genomför besök minst en gång i månaden under hela boendetiden.
 • Vi håller kontakt med fastighetsägaren minst en gång i månaden.
 • Vi ansvarar för att avtal och försäkringar är i sin ordning och upprätthåller att hyresbetalningar och annat sköts enligt avtal.

Vad gör Bobyrån inte?

 • Vi utför inte boendestöd eller andra omfattande stödinsatser. Genom en kontakt med kommunens socialtjänst kan Göteborgs Stadsmission erbjuda andra boendealternativ till de individer som behöver boende kombinerat med boendestöd.
 • Vi erbjuder inte boenden till personer som har ekonomiska medel att köpa en bostad på egen hand.

Vem kan söka bostad via Bobyrån?

Personer som av olika skäl inte har rätt förutsättningar för att införskaffa eller behålla en bostad på den vanliga bostadsmarknaden. Det kan bero på tex:

 • Att den sökande har blivit vräkt
 • Att den sökande har betalningsanmärkningar
 • Att den sökande ligger för långt ner i den kommunala bostadskön och inte har råd att köpa ett boende
 • Att den sökande har lämnat ett förhållande, har jobb och kan därför inte få stöd med bostad
 • Att den sökande måste flytta men då riskerar att förlora sitt jobb

Hur fungerar det?

 • Ansök om boende via formuläret här
 • Bobyrån kontaktar den sökande för en intervju samt kartläggning av hens behov.
 • Om den sökande uppfyller kraven för att hyra bostad via Bobyrån sätts hen upp på vår lista av bostadsökande.
 • De sökande med störst behov får bostad först. När vi hittar en boendelösning som passar hör vi av oss.
 • Vi skriver ett hyreskontrakt där den sökande hyr bostaden i andra hand av Göteborgs Stadsmission.

Kontakt

Maila Bobyrån på bobyrangbg@stadsmissionen.org

Lotta Ahlén

Samordnare Bobyrån

Stigbergsliden 6, 41463 Göteborg

Borko Grujic

Enhetschef Bostad Först, Lägenhetsboende och Bobyrån

Stigbergsliden 6, 41463 Göteborg