Boende Öjersjö - Göteborgs stadsmission

Om oss

Boende Öjersjö ligger i Partille kommun och vänder sig till män och kvinnor från 21 år med beroendeproblematik, psykosociala faktorer och/eller hemlöshet. Boendet består av två hus med 14 rum och 7 lägenheter.

Arbetssätt

Öjersjöhemmets personalgrupp arbetar utifrån kontaktmannaskap, vilket innebär att varje nyinflyttad person tilldelas en kontaktperson för kontinuerligt stöd och utförande av en genomförandeplan. Den gemensamma målsättningen är att erbjuda ett individanpassat stöd, utforma en god dygnsstruktur och främja förutsättningarna till ett självständigare liv genom miljöterapeutiska inslag.

Öjersjöhemmets stöd-och habilitering syftar till att stabilisera individens livssituation, frambringa en meningsfull vardag och främja förutsättningarna till ett självständigt boende efter placering.

Personalen besitter en varierad yrkeskompetens och använder sig av motiverande intervju (MI), lågaffektivt bemötande (LAB), återfallsprevention (ÅP) och regelbundna samtal för att stödja den enskilde. Personalen erbjuder stöd i myndighetskontakter, psykosocialt stöd och vårdkontakter för en sammanhållen vårdplanering (SIP).

Öjersjöhemmet innefattar en drogfri boendemiljö med nykterhetsstöd av kontinuerliga drogtester i form av utandnings- och urinprov. Personalen erbjuder regelbundna motivationssamtal, husmöten och reser i grupp till olika länkmöten.

Öjersjöhemmet tar emot personer under substitutionsprogram och/eller nedtrappning av mediciner. Läkemedel som är förskrivna av läkare förvaras i medicinskåp, både vid egenvård och vid beslut om egenvård.

För en hög grad av kontinuitet i stödet bedrivs verksamheten med bemanning dygnet runt. Personalgruppen består av enhetschef, samordnare och boendeassistenter.

Boendemiljö

Öjersjöhemmet är placerat i en idyllisk miljö, nära till natur och sjö. Det finns gemensamma utrymmen på boendet så som TV-rum, träningsrum, trädgård, balkong och boendedator med wifi. Boendet erbjuder handikappanpassade rum, toalett och entréingång.

Vi erbjuder möjligheter till olika aktiviteter som till exempel friskvård, utflykter och gemensamma helgaktiviteter. I boendets trädgård finns utrymme för trädgårdsskötsel, gemensamma grillkvällar och olika bollsporter.

Mat serveras i gemensam matsal med frukost, lunch och middag, samt mellanmål. För en god och näringsrik mat lagas måltiderna av boendets kock.

Vi välkomnar även medföljande husdjur under boendevistelse i lägenhet, enligt överenskommelse med personalen.

 

Placeringsförfrågan

Öjersjöhemmet arbetar på uppdrag av Socialtjänsten och stödjer en nära samverkan med klientens nätverk och har ramavtal med Göteborgs stad samt flera kranskommuner. Socialtjänsten ansöker om plats genom att kontakta inskrivningsansvarig på boendet eller Stadsmissionens placeringsrådgivare. Öjersjöhemmet arbetar med hög grad av tillgänglighet med flexibla inskrivningstider och studiebesök som kan bokas via telefon eller på boendet.

Lagrum och tillstånd

Öjersjöhemmet är ett boende med stöd (innefattar Boende med stöd i form av Stöd-/habiliteringsboende) för vuxna enligt SoL. Det stöd som erbjuds på boendet har inte betydande vårdinslag vilket medför att det inte bedrivs enligt tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Kontakt

Öjersjöhemmet

Boendeexpedition

Öjersjövägen 20, 433 50 Öjersjö

Öjersjöhemmet

Placeringsförfrågan

Öjersjövägen 20, 433 50 Öjersjö