Boende Stigberget - Göteborgs stadsmission

För vuxna med beroendeproblematik, psykosocial problematik och/eller som befinner sig i hemlöshet

Stigbergets boende ligger i Masthugget, Göteborg och vänder sig till vuxna från 21 år med beroendeproblematik, psykosocial problematik och/eller som befinner sig i hemlöshet. Boendet erbjuder rum med skilda avdelningar för män och kvinnor samt grundmöblerade lägenheter med balkong.

Stöd och habilitering för att främja förutsättningarna till ett självständigt boende efter placering

Stigbergets personalgrupp arbetar med kontaktmannaskap, vilket innebär att varje nyinflyttad person tilldelas en kontaktperson för kontinuerligt stöd och där de tillsammans sätter upp en genomförandeplan. Den gemensamma målsättningen är att erbjuda ett individanpassat stöd, utforma en god dygnsstruktur och främja förutsättningarna till ett självständigare liv genom miljöterapeutiska inslag.

Stigbergets stöd-och habilitering syftar till att stabilisera individens livssituation, frambringa en meningsfull vardag och främja förutsättningarna till ett självständigt boende efter placering.

Personalen besitter en varierad yrkeskompetens och använder sig av motiverande intervju (MI), lågaffektivt bemötande (LAB), återfallsprevention (ÅP) och regelbundna samtal för att stödja den enskilde. Personalen erbjuder stöd i myndighetskontakter, psykosocialt stöd och vårdkontakter för en sammanhållen vårdplanering (SIP).

Drogfritt boende med nykterhetsstöd och tillgänglig personal dygnet runt

Stigbergets boende innefattar en drogfri boendemiljö med nykterhetsstöd av kontinuerliga drogtester i form av utandnings- och urinprov. Personal erbjuder regelbundna motivationssamtal, husmöten, tematräffar och gemensamma aktiviteter.

Medicinering av beroendeframkallande läkemedel behöver vara förskriven av en vårdkontakt inom beroendevården, psykiatrimottagning eller motsvarande vårdmottagning (ej vårdcentral) för att kunna förvaras i medicinskåp på boendet. För en hög grad av kontinuitet i stödet bedrivs verksamheten med bemanning dygnet runt. Personalgruppen består av enhetschef, samordnare, boendeassistenter och administratör.

Flera gemensamma utrymmen, aktiviteter på och utanför boendet samt tät samverkan med vår öppna mötesplats St Johanneskyrkan

Stigbergets boende ligger i centrala Göteborg med vacker utsikt över Göteborgshamnen och med promenadavstånd till centrum, Slottsskogen och närliggande länkmöten. Det finns gemensamma utrymmen på boendet som tex tv-rum och ett litet gym, och det finns även tillgång till boendedator med wifi. Här erbjuds möjligheter till olika aktiviteter så som grillning på innergården, plantering av växter, spel, pingis, olika sporter och andra aktiviteter utanför boendet. Stigbergets boende samverkar med St Johanneskyrkan som är en öppen mötesplats där alla är välkomna.

Mat serveras i gemensam matsal på boendet i form av frukost, lunch, middag och mellanmål. Maten tillagas av Göteborgs Stadsmissions egna storkök.

Placering sker via ramavtal med Göteborgs stad samt flera kranskommuner

Stigbergets boende arbetar på uppdrag av Socialtjänsten för att samverka med klientens nätverk och har ramavtal med Göteborgs stad samt flera kranskommuner.

Socialtjänsten ansöker om plats på boendet genom att kontakta inskrivningsansvarig på boendet eller Stadsmissionens placeringsrådgivare. Stigbergets boende har en hög grad av tillgänglighet med flexibla inskrivningstider. Studiebesök kan genomföras både digitalt och på plats i verksamheten.

Lagrum och tillstånd – boende med stöd för vuxna enligt SoL

Stigberget är ett boende med stöd (innefattar Boende med stöd i form av Stöd-/habiliteringsboende) för vuxna enligt SoL. Det stöd som erbjuds på boendet har inte betydande vårdinslag vilket medför att det inte bedrivs med tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg).


Kontakt

Linda Hammenfors

Enhetschef, Stigbergets boende, Ungbo

Stigbergsliden 6, 414 63 Göteborg

Inskrivningstelefon