Boenden med stöd - Göteborgs stadsmission

Bostad är en grundläggande rättighet och en grundförutsättning för vidare förändringsarbete. Göteborgs Stadsmission bedriver ett flertal verksamheter inom boende och social omsorg för att möta individens behov. Vi arbetar enbart med evidensbaserade metoder och vår höga samverkan mellan verksamheterna bidrar till en bred, samlad kompetens.

I samtliga boenden arbetar vi relationsmedvetet med kontaktmannaskap. Att möta och se människor i sin helhet och låta individen själv definiera sina behov utgör grunden i vårt arbete. Vi strävar efter en hög grad av kontinuitet i arbetet. Genom en sammanhållen planering, stukturerat arbete, närhet till personal och god samverkan med övriga vårdgivare och närstående, vill vi att alla får ett kvalitetssäkrat psykosocialt stöd.

Våra stödboenden har ofta möjlighet att ta emot personer utan väntetider. Läs mer om våra boenden nedan.

Vill du få råd och stöd gällande vilken boendeplacering som bäst fyller din klients behov, ring vår placeringsrådgivare Karin Gamble på 031-755 36 75