Framtidshubben - Göteborgs stadsmission

Framtidshubben är en satsning mellan Göteborgs Stadsmission, AB Framtiden Bostadsbolaget, Familjebostäder, Poseidon, Göteborgs Stad samt Business Region Göteborg. Vi finns placerade i sex olika områden i Göteborg: Bergsjön, Hammarkullen, Lövgärdet, Hjällbo, Frölunda och Biskopsgården. För mer information, maila oss gärna på: framtidshubben@stadsmissionen.org

Framtidshubben ger råd och stöd gällande studier, arbete och entreprenörskap. Vårt erbjudande fokuserar på personlig utveckling, arbete och studier samt entreprenörskap och finansiell utbildning. Vi utgår alltid från individen och anpassar vårt stöd efter personens specifika behov.

Arbete och studier

Vi stöttar på vägen till arbete och studier genom att erbjuda aktiviteter samt skapa naturliga mötesplatser för att kunna närma sig arbetsmarknaden.

Vi erbjuder:

 • stöd och vägledning
 • kompetenshöjande aktiviteter, tex skriva CV
 • möjlighet att delta på jobbmässa och utbildningsmässa
 • rekryteringsträffar för att skapa naturliga mötesplatser mellan arbetsgivare och arbetssökande

Entreprenörskap och finansiell utbildning

Framtidshubben syftar till att stötta och inspirera till entreprenörskap samt ge kunskap i hur man skapar pengar, behåller pengar och får pengar att växa.

Vi erbjuder:

 • kunskap i hur man startar företag
 • information kring olika former av entreprenörskap
 • ett socialt nätverk
 • en mötesplats och ett forum där vi erbjuder kompetenshöjande aktiviteter kring ekonomisk hållbarhet
 • föreläsare, inspiratörer samt förebilder

Personlig utveckling

Framtidshubben fokuserar på den enskilda individen genom att främja framtidshoppet, det fysiska och psykiska välmåendet, samt få individen att finna ett inre driv och motivation.

Vi erbjuder:

 • hälsofrämjande aktiviteter
 • workshops och evenemang som syftar till att främja framtidshopp samt inre driv
 • en mötesplats och ett forum som skall syfta till att motivera och inspirera

Varmt välkommen på jobbmässa den 2 februari

Vi bjuder in till en spännande möjlighet för arbetsgivare och arbetstagare att mötas och finna varandra. Du som företagare har chansen att handplocka dina kandidater, medan arbetssökande får möjligheten att presentera sig och knyta nya kontakter.

Träffa arbetsgivare från en mängd olika branscher som tex:

 • Vård och omsorg
 • Lokalvård
 • Byggbranschen
 • Lager/Industri
 • Socialförvaltning/kommun
 • Statliga myndigheter

Datum:
2 februari 2023

Tid:
14:00-17:00

Plats:
Folkets hus, Hammarkulletorget 62b, Angered.

Kontakt:

Framtidshubben Biskopsgården

Öppnar inom kort

Framtidshubben Frölunda

Öppnar inom kort

Framtidshubben Bergsjön

Öppnar inom kort

Framtidshubben Lövgärdet

Öppet måndagar och torsdagar kl. 10-15

Vaniljgatan 29, 424 45 Angered

Framtidshubben Hjällbo

Öppet onsdagar och fredagar kl. 10-15

Berggårdsgärdet 88, 424 32 Angered

Framtidshubben Hammarkullen

Öppnar inom kort