Öppna förskolan - Göteborgs stadsmission

Öppen förskola för unga föräldrar

Göteborgs Stadsmission välkomnar dig som är under 23 år och som väntar barn, eller som redan har barn. Vi erbjuder en mötesplats där du och ditt barn kan träffa andra unga föräldrar och deras barn.

Många av våra besökare delar uppfattningen att det finns en styrka i att möta andra unga föräldrar i samma situation, än att gå till en ”vanlig” öppen förskola med föräldrar i 30-40 års åldern – som många gånger har en annan livssituation. Här ges lek och skapande stort utrymme, allt finns att göra, men inget behöver göras!

Man har lite mer gemensamt så, jag är ju 23 och de som är här är ju i samma situation, alltså håller på med studier eller så vad man gör, kontra mer på öppna förskolan där man sitter och pratar med nån som är 45. Det är ju också trevligt men det är liksom på en annan nivå. För det är kul att omge sig med mammor i sin egen ålder också.  – Besökare på öppna förskolan.

På den vanliga öppna förskolan är dom ju lite äldre, dom är 30 plus, så det blir lite svårare. Ibland när man frågar om hur gammal nån är tänker man ’va är hon så gammal’. Det blir lite svårare att umgås”. – Besökare på öppna förskolan.

Öppettider

Torsdagar kl 10-12.30

Adress

Vår öppna förskola finns på Drottninggatan 33. I samma hus finns även andra verksamheter riktade till barn, unga och familjer.

Är du intresserad av att komma? Kontakta Agneta.

Agneta Brile

Drottninggatan 33, 411 14 Göteborg