Vägledning - Göteborgs stadsmission
Göteborgs Stadsmissions vägledning arbetar för att hjälpa människor ur olika former av social utsatthet. Här kan du få hjälp med att hantera frågor som rör exempelvis en otrygg boendesituation, instabil ekonomi eller kontakter med myndigheter.

Obs! Vi kan för närvarande inte ta emot hjälpansökningar.

Göteborgs Stadsmissions vägledning vänder sig till dig som lever i soci­al utsatthet och som önskar förändring men saknar verktygen att genomföra den. Frågorna kan vara många: Vart vänder jag mig när jag blir akut hemlös eller riskerar att bli vräkt?  Vem får ekonomiskt bistånd? Hur ansöker jag om god man? Hur går en skuldsane­ring till? Hur kan jag hitta mina vägar in till arbetslivet?

Tillsammans reder vi ut dina frågetecken.

Information på somaliska
Information på arabiska

Ofta finns många bakomliggande orsaker till att en människa hamnar i hemlöshet, ekonomisk eller juridisk utsatthet. På Stadsmissionens vägledning arbetar vi med att ta reda på och formulera dessa orsaker, för att sedan försöka hjälpa till med att reda ut dem. Det tror vi hjälper människor till en långsiktig förändring. Stödet är individanpassat efter vad personen som söker hjälp har för behov. Ofta handlar det om kontakt med andra myndigheter och vårdgivare, men även andra kontakter som besökaren tycker är viktiga.

DETTA KAN VI erbjuda

  • En personlig kontakt med en av våra vägledare. Stödet skapas utifrån besökarens egna önskemål och kan alltså variera. En stor del av vägledarnas uppdrag handlar om att stötta besökaren i kontakten med olika myndigheter.
  • Rådgivning och stöd i frågor som rör exempelvis en otrygg boendesituation, instabil ekonomi eller kontakter med myndigheter.
  • Alla tjänster är kostnadsfria.

HUR GÅR DET TILL?
Du är välkommen förbi oss på Drottninggatan 33, att fylla i kontaktformuläret, eller att ringa någon av våra vägledare enligt uppgifter nedan. Vi inleder sedan kontakten med ett möte där du får berätta om din situation och vad du önskar hjälp med. Av en vägledare får du hjälp att formulera ditt behov av stöd, sedan kommer vi tillsammans fram till vilka mål som ska sättas upp. Utgångs­punkten är att du själv ska vara så delaktig som möjligt. Din vägledare hjälper dig i alla steg i processen.

Det finns ingen tidsgräns för hur länge du kan få stöd av Stadsmissionens vägledning. Du är alltid välkommen tillbaka om nya behov av hjälp uppstår. Observera att Stadsmissionens vägledning inte har egna lägenheter att erbjuda.

Kontakt

Obs! Vi kan för närvarande inte ta emot hjälpansökningar.

Sofia Blomqvist

Vägledare

Drottninggatan 33, 411 14 Göteborg

Jonas Lindholm

Vägledare

Drottninggatan 33, 411 14 Göteborg

Lars Eriksson

Vägledare

Drottninggatan 33, 411 14 Göteborg

Louise Gunnarsson

Vägledare

Drottninggatan 33, 411 14 Göteborg

 


Är du i behov av akut nattplats hänvisar vi dig till Socialjouren på Stora Badhusgatan 14. Den är öppen dygnet runt. Du kan också ringa stadens Uppsökare på telefon 020-200 303 från kl. 22 varje dag året runt.