Nadja-mottagningen - Göteborgs stadsmission

Nadja-mottagningen är en stödlinje och samtalsmottagning för dig som utsatts för våld i nära relation eller för dig som anhörig som har behov av stöd. Vi finns i centrala Göteborg och riktar oss till dig som bor i Göteborgs-regionen inklusive kranskommuner.

Stödlinjen
Vår stödlinje har öppet på vardagar kl. 11.00 – 17.00 och bemannas av kuratorer med särskild kompetens kring våld i nära relationer inkl hedersrelaterat våld. Du kan välja att vara anonym och samtalet är kostnadsfritt.

Ring stödlinjen på: 020 – 81 00 00

Samtalsmottagningen
Genom stödlinjen finns möjlighet att boka tid för individuella stödsamtal med en av våra kuratorer på mottagningen i centrala Göteborg. Vi för inte journal och har tystnadsplikt.

På mottagningen finns också möjlighet att delta i stödgrupper för våldsutsatta enligt program så som GRETA. Syftet är att få möjlighet att förstå sina reaktioner, bearbeta den våldsamma relationen och få möjlighet att möta andra med liknande erfarenheter. Möjlighet till barnpassning finns vid deltagande i samtalsgrupp. Vi anordnar även digitala samtalsgrupper för att kunna nå ut till ännu fler. Läs mer och anmäl dig här.


Empowerment thursdays – självstärkande grupper för kvinnor, tjejer och ickebinära

Göteborgs Stadsmission och Fryshuset bjuder tillsammans in till självstärkande grupper för kvinnor, tjejer och ickebinära. De två samtalsgrupperna vänder sig till unga mellan 12-20 år samt vuxna. Vi erbjuder även barnpassning vilket innebär att hela familjen kan komma och ta del av samtal och gemenskap under samma tillfälle.

GRETA – samtalsgrupp för dig som upplevt våld
Gruppen vänder sig till kvinnor och ickebinära som upplevt våld i en nära relation. Syftet med gruppen är att deltagarna bättre ska förstå och hantera sina egna och anhörigas reaktioner på det våld en varit utsatt för. I samtalsgruppen får deltagarna lära sig mer om våld och hur våldet påverkar de som utsätts och ges möjlighet att prata om sina känslor och upplevelser med andra med liknande erfarenhet. Du är inte ensam!

Samtalsgruppen anordnas av Nadja-mottagningen på Göteborgs Stadsmission och leds av två gruppledare med lång erfarenhet av att möta våldsutsatta personer. Möjlighet till barnpassning finns i parallell barngrupp där barnen får möjlighet att pyssla, prata och leka.

Anmälan: Du kan anmäla intresse eller ställa frågor genom att kontakta oss. Nadja-mottagningen: 020-81 00 00 eller e-post: nadja@stadsmissionen.org. Sista anmälningsdag är den 4:e september

United Sisters
United Sisters är en feministisk och intersektionell samtalsgrupp för dig som är tjej eller ickebinär mellan 12 – 20 år. Varje person ska kunna vara den hen själv är och vill och göra det just hen vill. United sisters arbetar för att skapa trygga rum, där du kan hänga och träffa andra och prata om självkänsla, självutveckling och normer. Ett rum att prata om exakt det du vill!

Läs mer om samtalsgrupperna och anmäl dig här