Nadja-mottagningen - Göteborgs stadsmission

Nadja-mottagningen är en stödlinje och samtalsmottagning för dig som utsatts för våld i nära relation eller för dig som anhörig som har behov av stöd. Vi finns i centrala Göteborg och riktar oss till dig som bor i Göteborgs-regionen inklusive kranskommuner.

Stödlinjen
Vår stödlinje har i dagsläget öppet alla vardagar 15-19 och bemannas av kuratorer med särskild kompetens kring våld i nära relationer inkl hedersrelaterat våld. Du kan välja att vara anonym och samtalet är kostnadsfritt.

Ring stödlinjen på: 020 – 81 00 00

Samtalsmottagningen
Genom stödlinjen finns möjlighet att boka tid för individuella stödsamtal med en av våra kuratorer på mottagningen i centrala Göteborg. Vi för inte journal och har tystnadsplikt.

På mottagningen finns också möjlighet att delta i stödgrupper för våldsutsatta enligt program så som GRETA. Syftet är att få möjlighet att förstå sina reaktioner, bearbeta den våldsamma relationen och få möjlighet att möta andra med liknande erfarenheter. Möjlighet till barnpassning finns vid deltagande i samtalsgrupp. Vi anordnar även digitala samtalsgrupper för att kunna nå ut till ännu fler. Läs mer och anmäl dig här.