Med_stod_fran_Allmanna_Arvsfonden_farg_negativ - Göteborgs stadsmission