Bli familjehem - Göteborgs stadsmission

Bli familjehem hos Stadsmissionen i Göteborg

Jag påminns om gång på gång hur många fantastiska familjehem jag har träffat genom åren. Vid första anblick utmärker de sig inte. Men när jag lär känna dem och får se hur de arbetar får jag en väldig respekt för dem. Hur de viger sin tid, engagerar sig och inkluderar barnen i allt. Det imponerar på mig. Och det kan vara tufft att vara familjehem, det måste man vara ärlig med. Det är därför en av mina viktigaste uppgifter är att arbeta så att familjehemmet får ägna sin fulla energi åt barnet och att båda känner sig sedda och uppskattade.

/ Carina, familjehemskonsulent på Göteborgs Stadsmission

Är du intresserad av att bli familjehem? Då är du varmt välkommen att kontakta oss. På Göteborgs Stadsmission arbetar familjekonsulenter som ger stöd med hög grad av tillgänglighet för att skapa trygga och stabila familjehem. Vi hjälper dig och din familj hela vägen, oavsett var i Sverige du bor.

För att du och din familj ska bli familjehem måste ni ha de förutsättningar som krävs för att skapa ett tryggt hem. Göteborgs Stadsmission genomför en noggrann utredning, som bl.a. innefattar hembesök, djupintervjuer som tolkas av tolkare med särskild kompetens, kontroll i olika register samt referensinhämtning för att bedöma om ni passar för uppdraget. Vi välkomnar alla olika familjer och bakgrunder.

Våra krav

  • Du ska ha utrymme för att ta emot ett barn i ditt liv. I form av både tid, engagemang och plats i ditt hem.
  • Familjehem kan se ut på olika sätt. Du kan vara singel, sambo eller gift, ha hemmavarande barn eller husdjur. Vi välkomnar alla olika familjekonstellationer. Det viktiga är att du har tid och engagemang för ett barn som behöver trygga vuxna.
  • Du kan bo på olika sätt. Hus eller lägenhet, landsbygd eller stad. Det viktiga är att din boendesituation är stabil och att du har ett eget rum till ett placerat barn.
  • Uppdraget är tidvis utmanande och du behöver därför ha egen stabil grund i ditt liv. Det ger goda förutsättningar för att barnet ska utvecklas väl och att uppdraget ska ge mångfalt tillbaka.

Göteborgs Stadsmission ger samtliga familjehem kontinuerligt stöd, handledning och processhandledning genom erfarna familjehemskonsulenter, som arbetat många år med familjehemsvård. Behövs ytterligare stöd finns vi tillgängliga via telefon, dygnet runt, årets alla dagar.

Så här gör du

Kontakta oss: Kontakta oss via formuläret nedan eller via telefon 031-704 73 77 för att ta reda på mer om hur det är att vara familjehem.

Utredning: Vi utreder alla familjehem för att bedöma familjens lämplighet. I vår utredning ingår bl.a. hembesök, djupintervjuer enligt Kälvesten, kontroll i olika register samt referensinhämtning. Utredningen genomförs av erfarna familjehemskonsulenter med adekvat kompetens samt erfarenhet av familjehemsvård.

Både vi och ni kan när som helst välja att avsluta utredningen. Om ni inte tycker att det känns rätt eller om ni vill vänta kan ni tacka nej till att bli familjehem när som helst, även efter att utredningen påbörjats.

Utbildning och stöd: När ni har blivit godkända som familjehem kommer ni att genomföra vår grundutbildning. Detta för att ni ska vara så förberedda som möjligt. Under hela placeringen får du kontinuerligt stöd, handledning och processhandledning.

Matchning och inflytt: När vi får förfrågan från socialtjänsten gällande ett barns behov som matchar er så kontaktar vi er direkt. Hur lång tid det kan ta varierar. Ibland kan det komma en förfrågan bara dagar efter er utbildning, ibland kan det dröja flera månader. För att ge er och barnet så goda förutsättningar som möjligt är matchningen väldigt viktig. Det är därför viktigt att ni har tålamod.

Anmäl ditt intresse så kontaktar vi dig

I meddelandet vill vi att du fyller i information om:

  • Vill du göra en insats som familjehem?
  • Har du tidigare erfarenhet som familjehem?
  • Beskriv din familjesituation (är du sambo, gift, ensamstående och har du barn?)
  • Beskriv hur du bor (villa, lägenhet, stan, landet etc)