Vanliga frågor och svar om familjehem - Göteborgs stadsmission

Behöver jag ha någon specifik erfarenhet eller utbildning?

Nej. Det viktigaste är att familjehemmet lever ett stabilt, tryggt och lugnt liv. Barn som placeras i familjehem har rätt till en trygg och stabil tillvaro. Samtliga familjehem hos Göteborgs Stadsmission kommer att genomgå Socialstyrelsens grundutbildning ”Ett hem att växa i”, samt grundläggande förståelse av anknytning och trauma samt, för familjehem som tar emot skyddsplaceringar, våldets mekanismer och skydd- och säkerhetsarbete. Fortbildning kommer erbjudas löpande.

Finns det någon åldersgräns?

För att bli familjehem hos Göteborgs Stadsmission måste du vara vuxen och leva ett stabilt liv. Ålder är en del av den större matchningen inför varje placering. Längden på placeringen och barnets eller ungdomens ålder är också av vikt.

Kan jag bli familjehem om jag är ensamstående?

Ja. Göteborgs Stadsmission matchar familjehem utifrån barnet eller ungdomens behov och familjens resurser. Det viktigaste är att du ska ha ork, tid och engagemang att ta dig an uppdraget.

Kan jag påverka vilket barn som kommer till min familj?

Ja. I er intresseanmälan anger ni t.ex. önskemål om ålder, kön och vilket barn som skulle passa bäst ihop med familjen. Era resurser, önskemål och barnets behov styr vem som placeras hos er.

Hur länge stannar barnet hos oss?

I socialtjänstlagen står det angivet att målet med familjehemsplaceringar är att barnet ska flytta hem till sina föräldrar.
Längden på placering i familjehem kan variera. Det han handla om ett halvår till hela barnet eller ungdomens uppväxt.

Ska barnet träffa sina föräldrar? Hur ofta och var?

Det är mycket olika. Vissa placerade barn har regelbundna umgängen med sina föräldrar, andra träffar inte sina föräldrar alls.

Vilken omkostnadsersättning kan jag få?

Familjehem ersätts ekonomiskt för uppdraget. Du får dels ett arvode varje månad för din insats och dels en omkostnadsersättning för de merkostnader uppdraget medför.