Bli månadsgivare - Göteborgs stadsmission

Du kan se till att människor går från utanförskap till innanförskap. Bli månadsgivare idag.

Varje dag träffar vi människor i stort behov av mat, värme och gemenskap. För bara 100 kronor i månaden bidrar du till att de kan få både detta och ett stöd på vägen mot ett hållbart liv.

Utan er vore jag död för länge sen.

Orden kommer från en person som besökt vår året-runt-öppna verksamhet i S:t Johanneskyrkan. Ditt bidrag gör att vi kan ha öppet varje dag för dem som behöver det som mest.

Du verkar ha missat några obligatoriska fält. Vänligen titta igenom formuläret och komplettera.

Belopp

Kontaktuppgifter

Hämta uppgifter
Vänligen ange ett tolvsiffrigt personnummer
Personnumret hittades inte. Vänligen fyll i formuläret nedan.

På grund av att skatteverkets lägenhetsnummer kan det hända att sista siffran i din gatuadress ser annorlunda ut
Rensa & fyll i manuellt
Vänligen ange ett korrekt postnummer.
Vänligen ange ett korrekt telefonnummer.
Vänligen ange en korrekt e-postadress.

Konto *
Hemlösheten fortsätter att breda ut sig

För människor som lever i hemlöshet, eller riskerar att hamna där, har utvecklingen i samhället gått bakåt. Hemlösheten fortsätter att breda ut sig. Vi möter den varje dag i våra verksamheter. Unga, äldre, nyanlända, arbetslösa och yrkesverksamma. De som saknar ett hem att kalla sitt eget finns i alla grupper. Över 33 000 människor lever under sådana förhållanden. Det är ovärdigt en välfärdsstat och en förfärande realitet. För alla dem fortsätter vi kämpa – kämpa för att fler ska få den trygghet ett eget hem innebär. Och just därför fortsätter vi att årligen presentera en hemlöshetsrapport, i år släpper vi den elfte där vi valt att fokusera på kommunernas uppdrag.

Sverige har sedan länge saknat en sammanhållen politik mot hemlöshet. I stället finns en from förhoppning att landets 290 kommuner, utan vägledning eller stöd, ska lösa allt själva. I årets rapport har vi granskat arbetet i de kommuner där det finns en Stadsmission och kompletterat med ytterligare utvalda större kommuner för att ge en bred bild av arbetet i hela landet.

Stadsmissionen har länge varit pådrivande för ett nytt helhetsgrepp om hemlöshetsfrågan. I ett sådant måste även kommunerna och samarbetet med lokala aktörer – däribland stadsmissionerna – ingå. För att på allvar adressera hemlösheten i hela Sverige behöver kommunerna stöd och samverkan mellan olika sektorer samt vägledning, där vi menar att en ny nationell strategi mot hemlöshet är avgörande. Utifrån den granskning av kommunerna och de slutsatser vi kommit fram till i årets rapport är detta ytterligare ett bidrag till en ny nationell strategi.

Regeringen har glädjande nog i sin senaste budgetproposition föreslagit en ny strategi mot hemlöshet. Vårt medskick till regeringen är att en sådan strategi behöver innehålla nationella reformer och riktlinjer som kan stödja kommunerna och lokal samverkan, tillräckliga resurser och ett ökat statligt ansvarstagande. För att på allvar minska hemlösheten. Vi hoppas att det nödvändiga helhetsgreppet tas. Och framför allt ser vi fram emot att rapporten med våra samlade förslag som utgångspunkt – tillsammans med politiken, civilsamhälle och andra intressenter – aktivt bidrar till en ny svensk politik mot hemlöshet.

Skattereduktion för gåvor

Från och med den 25 mars 2020 kan du som privatperson få skattereduktion för gåvor som du skänker till Göteborgs Stadsmission.
Läs mer om vad som gäller här.

Höja eller avsluta månadsgivande

Är du redan månadsgivare och vill höja din månatliga gåva, eller avsluta ditt månadsgivande?
Maila louise.bennshagen@stadsmissionen.org eller ring på 0730615197. Du kan också avsluta ditt autogiro via din internetbank.