Testamente - Göteborgs stadsmission
Att ge en testamentsgåva till Göteborgs Stadsmission är att tänka framåt, att tänka på framtidens utsatta göteborgare. Din omtanke möjliggör ett varmare Göteborg för kommande generationer. Stadsmissionen är beroende av gåvor från privatpersoner och företag för att bedriva vår sociala verksamhet.

Kort om att testamentera till Göteborgs Stadsmission

Din gåva bidrar till vårt arbete för ett mänskligare samhälle för alla


 • Stiftelsen Göteborgs kyrkliga Stadsmission kan via testamente ta emot till exempel kontantbelopp, värdepapper, fastigheter, bostadsrätter och lösöre.
 • Stiftelsen Göteborgs kyrkliga Stadsmission är befriad från kapitalvinstskatt, vilket betyder att hela din gåva går oavkortat till Stadsmissionen. Vi är dock endast befriade från skatten om vi direkt ärver själva fastigheten eller värdepappren. Säljs kvarlåtenskapen innan skiftet, för att istället fördela pengar, betalar dödsboet kapitalvinstskatt.
 • Stiftelsen Göteborgs kyrkliga Stadsmission är medlem i organisationen Giva Sverige som erbjuder en gratis mall för testamenten.

Att skriva ett testamente

Det behöver inte vara svårt att skriva ett testamente. Det kan skrivas enkelt och rakt på sak men det är viktigt att känna till och följa de formella krav som finns för att testamentet ska vara giltigt. Nedan finner du en lathund innehållandes:


 • Formalia
 • Identifiera tillgångar och arvtagare
 • Få testamentet bevittnat
 • Professionell hjälp
 • Förvaring
 • Återkalla/Uppdatera

Hur hanterar stiftelsen Göteborg kyrkliga stadsmission avvecklingen av ett dödsbo?

Vår policy är att så mycket som möjligt av kvarlåtenskapen ska komma de sociala verksamheterna till godo. Dessutom ska avveckling av ett dödsbo ske på ett värdigt sätt och enligt testators vilja. Om inte några speciella anvisningar fastställts i testamentet följer vi nedan:

• Minnessaker såsom fotografier och brev överlämnas till anhöriga
• Lösöret värderas och säljs i regel i någon av våra second hand butiker eller via auktionskammare
• Fastighet och bostadsrätt överlåts först på Stiftelsen Göteborgs kyrkliga Stadsmission som därefter omgående anlitar välrenommerade mäklare och säljer till högstbjudande på den öppna marknaden
• Aktier och fonder överförs till Göteborgs kyrkliga Stadsmission och säljs omgående

Ordlista

 • Arvskifte – fördelning mellan de som ska ärva av den avlidnes kvarlåtenskap
 • Arvslott – Arvslotten är den del av kvarlåtenskapen som en legal arvinge har rätt till enligt ärvdabalken, d.v.s om det inte finns något testamente.
 • Kvarlåtenskap – Kvarlåtenskap är all den egendom som en avliden lämnar efter sig.
 • Laglott – utgör hälften av arvslotten. En bröstarvinge har alltid rätt till hälften av sin arvslott. Du kan endast testamentera bort hälften till annan än din bröstarvinge.
 • Legat – innebär att mottagaren tilldelats ett specifikt föremål, egendom, en aktieportfölj eller en summa pengar. Ett legat ska ges ur det oskiftade boet.
 • Lösöre – Till lösöre räknas lös egendom som inte utgörs av pengar, värdepapper eller olika former av rättigheter. Exempel på lösöre är varor, möbler och husgeråd.
 • Universaltestamente – I ett universaltestamente har testamentstagarens rätt till egendomen inte specificerats närmare utan anges som en viss del av egendomen.
 • Universell testamentstagare – Testamentstagare som enligt testamente har rätt till hela eller viss del av en kvarlåtenskap sedan eventuella legat utgått.

Vill du veta mer om vad din gåva bidrar till?

Stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmission erbjuder akut hjälp och långsiktigt stöd för människor som lever i hemlöshet, fattigdom och social utsatthet. Tack för att du ar med oss i kampen för ett mänskligare samhälle för alla.