Boende Brattås - Göteborgs stadsmission

Korttidsboende för personer med olika psykiska funktionsvariationer med eller utan beroendeproblematik

Brattås korttidsboende ligger i Kållered, Mölndals stad och vänder sig till personer mellan 25–55 år med olika psykiska funktionsvariationer med eller utan beroendeproblematik. Boendet består av 2,5 våningar med enskilda rum och totalt 15 platser.

Man får lov att vara ifred när man behöver det, men man vet också att det finns någon utanför dörren som man kan prata med när man behöver det. /Boende på Brattås

Arbetet baseras på metoder som IBIC, MI, LAB, ÅP samt miljöterapeutiska inslag

Brattås personalgrupp arbetar utifrån kontaktmannaskap, vilket innebär att varje nyinflyttad person tilldelas kontaktpersoner för kontinuerligt stöd och skapande av en genomförandeplan. Den gemensamma målsättningen är att erbjuda ett individanpassat stöd, utforma en god dygnsstruktur och främja förutsättningarna för ett hållbart och mer självständigt liv genom miljöterapeutiska inslag.

Modellen som ligger till grund för arbetssättet är Individens behov i centrum (IBIC). Personalen besitter en varierad yrkeskompetens och använder sig av motiverande intervju (MI), lågaffektivt bemötande (LAB), återfallsprevention (ÅP) och systemiskt förhållningssätt för att stödja den enskilde individen. Boendets miljöterapeutiska inslag erbjuder individuella scheman, tydliggörande av struktur och ökad förutsägbarhet i vardagen. Brattås har nära kontakt med andra vårdgivare och myndigheter för en sammanhållen vårdplanering (SIP).

Drogfri miljö som tar emot personer under substitutionsprogram och/eller nedtrappning av mediciner

Brattås erbjuder en drogfri boendemiljö med nykterhetsstöd av kontinuerliga drogtester i form av utandnings- och urinprov. Läkemedel som är föreskrivelse av läkare förvaras i medicinskåp, både vid egenvård och vid beslut om stöd vid egenvård. Brattås tar emot personer under substitutionsprogram och/eller nedtrappning av mediciner.

För en hög grad av kontinuitet i stödet bedrivs verksamheten med bemanning dygnet runt. Personalgruppen består av enhetschef, samordnare och boendeassistenter.

På min arbetsplats möter vi olika människor i olika situationer, alla med olika behov och egenskaper. Trots all olikhet märks likheterna, vi är alla människor, vi vill alla må bra och känna meningsfullhet. Att kunna stötta och se en positiv förändring i en annan människas liv är för mig unikt. /Medarbetare på Brattås

Stort och fint hus som erbjuder enskilda rum samt flera gemensamma utrymmen

Brattås boende omfattar ett stort fint hus med enskilda rum och flera gemensamma utrymmen så som Tv-rum, trädgård, balkong och dator med wifi. Det anordnas olika aktiviteter utanför boendet som exempelvis simning, bowling, mindfullness, och andra aktiviteter efter önskemål.

Mat serveras i gemensam matsal i form av frukost, lunch, middag, samt mellanmål. För en god och näringsrik mat tillagas måltiderna på Brattås boende.

 

Placering på boendet sker via ramavtal 

Brattås arbetar på uppdrag av Socialtjänsten och stödjer en nära samverkan med klientens nätverk och har ramavtal med Göteborgs stad samt flera kranskommuner.

Socialtjänsten ansöker om plats genom att kontakta inskrivningsansvarig på boendet eller Stadsmissionens placeringsrådgivare. Brattås arbetar med hög grad av tillgänglighet med flexibla inskrivningstider och studiebesök som kan genomföras via telefon eller på boendet.

Lagrum och tillståndhem för viss annan heldygnsvård samt korttidsboende enligt SoL

Verksamheten bedrivs med tillstånd av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) för att bedriva hem för viss annan heldygnsvård, korttidsboende enligt målgrupp mellan 25–55 år, SoL.


Kontakt

Brattås boende

Boendeexpedition

Brattåsvägen 6, 428 32 Kållered

Linus Serholt

Enhetschef

Brattåsvägen 6, 428 32 Kållered

Annelie Olofsson

Samordnare

Brattåsvägen 6, 428 32 Kållered