Boende Energivägen - Göteborgs stadsmission

Boende Energivägen ligger i Kungälvs kommun och vänder sig till män och kvinnor över 25 år med beroendeproblematik, psykosocial problematik och som lever i hemlöshet. På Energivägens stödboende finns totalt 16 lägenheter fördelade på fyra hus.

Välkommen till ett långsiktigt stödboende med fokus på boendestabilitet

Energivägens personalgrupp arbetar med kontaktmannaskap, vilket innebär att varje hyresgäst tilldelas en kontaktperson för kontinuerligt stöd och skapande av en genomförandeplan. Den gemensamma målsättningen är att arbeta mot en långsiktig boendelösning och erbjuda individanpassat stöd efter hyresgästens behov.

Modellen som ligger till grund för Energivägens arbetssätt är Bostad först-principen, av att finna bostadsstabilitet först och därefter arbeta med vård-och stödinsatser utifrån hyresgästens villkor.

Boendet bedrivs med bemanning dygnet runt och personalgruppen består av enhetschef, samordnare och boendeassistenter.

Personalen besitter en varierad yrkeskompetens samt arbetserfarenhet inom socialt arbete. Samtliga har erfarenhet av motiverande intervju (MI), lågaffektivt bemötande (LAB) och återfallsprevention (ÅP) för att stödja hyresgästen på bästa sätt. Energivägen har nära kontakt med andra vårdgivare och myndigheter för en sammanhållen vårdplanering (SIP).

Det finns flera gemensamma ytor som ger möjlighet att träffas och umgås.

Energivägen är beläget i ett fint grönområde, nära till Kungälvs centrum och till busshållplats med goda förbindelser intill boendet.

Lägenheterna är på markplan och är fördelade på fyra hus. Det är enrumslägenheter, 21 kvm med eget kök, tvättmaskin, torktumlare, bredband och förråd. Energivägen välkomnar även husdjur under boendevistelsen, där beslut fattas efter en individuell bedömning.

Det finns ett gemensamt hus för både boende och personal att mötas, där det är viktigt att följa gemensamma ordningsregler i syfte att respektera och värna om varandra.

Energivägens stödboende har i viss utsträckning substanstolerans. Stödet sker med respekt för din integritet och självbestämmanderätt.

Varje morgon serveras det kaffe och smörgås för dem som vill, vi anordnar även aktiviteter som grillträffar, utflykter i skogen och poängpromenader.

Placering på boendet sker via drifts- och entreprenadavtal

Energivägens stödboende arbetar på uppdrag av Socialtjänsten i Kungälvs kommun utifrån ett drifts och entreprenadavtal och enbart kommuninvånare med beviljat bistånd till boende med stöd placeras på Energivägen.

Socialtjänsten ansöker om plats genom att kontakta inskrivningsansvarig på boendet. Energivägen arbetar med hög grad av tillgänglighet genom digitala lösningar, flexibla inskrivningstider och studiebesök som kan ske både digitalt och på boendet.

Lagrum och tillstånd – Boende med stöd för vuxna över 25 år

Energivägen är ett boende med stöd för vuxna enligt SoL. Det stöd som erbjuds på boendet har inte betydande vårdinslag vilket medför att det inte bedrivs med tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Kontakt

Karin Rohlén

Enhetschef

Stigbergsliden 6, 41463 Göteborg