Nadja-mottagningen - Göteborgs stadsmission

Nadja-mottagningen är en stödlinje och samtalsmottagning för dig som utsatts för våld i nära relation eller för dig som anhörig som har behov av stöd. Vi finns i centrala Göteborg och riktar oss till dig som bor i Göteborgsregionen inklusive kranskommuner.

Stödlinjen
Vår stödlinje har öppet på vardagar kl. 11.00 – 17.00 och bemannas av kuratorer med särskild kompetens kring våld i nära relationer inkl hedersrelaterat våld. Du kan välja att vara anonym och samtalet är kostnadsfritt. Ring stödlinjen på: 020 – 81 00 00

Samtalsmottagningen
Genom stödlinjen finns möjlighet att boka tid för individuella stödsamtal med en av våra kuratorer på mottagningen i centrala Göteborg. Vi för inte journal och har tystnadsplikt.

På mottagningen finns också möjlighet att delta i samtalsgrupper för våldsutsatta enligt program som till exempel GRETA. Syftet är att få möjlighet att förstå sina reaktioner, bearbeta den våldsamma relationen och få möjlighet att möta andra med liknande erfarenheter. Anmäl dig på telefon: 020 – 81 00 00, på mail: nadja@stadsmissionen.org eller via formuläret nedan.

Intresseanmälan till samtalsgrupp