Nyckeln - Göteborgs stadsmission

För den som utsätts för våld i nära relation kan en flytt från hemmet vara det enda sättet att få stopp på våldet. Samtidigt är det ofta mycket svårt att hitta ny bostad. Det är även svårt för dem som placeras i skyddat boende att hitta en ny egen bostad som en plattform för ett nytt liv. Det gör att både kvinnor och barns utveckling efter uppbrottet hindras. Tillsammans kan vi förändra detta.

Om Nyckeln

Nyckeln är en samverkansmodell med fastighetsägare och Göteborgs Stadsmissions skyddsverksamhet.

Med Nyckeln vill vi erbjuda personer som levt med våld i nära relation möjlighet till stadigvarande boende för att möjliggöra en trygg framtid fri från våld och förtryck. Vi vill även erbjuda barn som upplevt våld ett hem med trygga levnadsförhållanden, bättre förutsättningar för skola, vänner och barndom och därmed en bättre framtid.

Vi riktar oss till personer som upplevt våld i nära relation och som av olika anledningar inte kan söka boende på den reguljära bostadsmarknaden eller bo i sin hemkommun på grund av olika skyddsskäl.

När vi till slut fick vår lägenhet via Nyckeln, som jag visste att vi skulle få stanna i, var det jättesvårt för mig att tro på det. Det var väldigt stort. Jag har inte pratat med andra människor som levt detta livet men jag tror alla har samma bekymmer och tänker – ”Hur kommer mitt liv se ut imorgon?” Att lämna sitt boende utan att veta var du ska, det är jättesvårt. Det är mardrömmen i livet. Det är svårt att finna ord för att beskriva vad jag kände. Jag grät och jag exploderade av glädje när jag fick vår egna lägenhet. / ”Linda” som har fått lägenhet via Nyckeln.

Samverkan med fastighetsägare

Formerna för samverkan, ansvarsfördelning och ekonomiska förutsättningar upprättas genom ett separat samverkansavtal.

Webinarium om vikten av stadigvarande boende för våldsutsatta

Göteborgs Stadsmission bjöd in till ett webinarium för att prata om stadigvarande boende för våldsutsatta. Angelica Tingström, verksamhetschef Göteborgs Stadsmission, inleder med att hälsa välkomna och lämnar sedan över ordet till Hanna Hansson, vik. Nationell samordnare Mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen, som berättar om den nationella kartläggningen om stadigvarande boende för våldsutsatta. Angelica Tingström fortsätter sedan att berätta om våra erfarenheter av arbetet med Nyckeln. Nyckeln är en bostad först-liknande modell där Göteborgs Stadsmission tillsammans med privata hyresvärdar skapar en väg till stadigvarande boende för våldsutsatta. Se webinariet nedan:

Detta ska Nyckeln göra


  • Erbjuda ett övertagande av förstahandskontrakt för långsiktig bostadslösning.
  • Vid röjd lägenhetsadress, erbjuda möjlighet att genomföra byte utan risk för att kontraktet bryts.
  • Ge kvalificerade stödinsatser till den enskilde och medföljande barn.
  • Utgå från hyresgäst och medföljande barn när det gäller hur insatsen utformas.
  • Erbjuda tolk vid behov.

Stödets utformning och uppföljning

Stödet kommer att vara flexibelt och individanpassat och ges från ett mobilt stödteam även innehållande kontaktmöjlighet till personal dygnet runt.


  • Stödteamet har specifika kunskaper kring våldets mekanismer, trauma och processen att ta sig ut ur våldsrelationen.
  • Hyresgästen tilldelas en kontaktperson som ger relationsnära stöd och vid behov fungerar som en sammanhållande länk för övriga vårdgivare, hyresvärd och myndighetspersoner.
  • Självstärkande metoder som empowerment och motiverande samtal genomsyrar stödet.
  • Under tiden för insatsen pågår systematisk kvalitetsuppföljning samt effektmätning av utfallet.
  • Stöd kan erbjudas före, under och efter övertagandet av förstahandskontraktet.

Kontakta oss

Kontakta Kjell Larsson om du är fastighetsägare och intresserad av att samverka eller veta mer om Nyckeln. 

Kontakta Angelica Tingström om du är verksam inom socialtjänsten och vill veta mer om hur stödet fungerar.

 

Kjell_Utvecklingsledare

Kjell Larsson

Utvecklingsledare - boende, hemlöshet, miljö- och kvalitetsfrågor

Barlastgatan 2, 414 63 Göteborg

Angelica Tingström

Verksamhetschef

Stigbergsliden 6, 414 63 Göteborg