Nyckeln - Göteborgs stadsmission

För den som utsätts för våld i nära relation kan en flytt från hemmet vara det enda sättet att få stopp på våldet. Samtidigt är det ofta mycket svårt att hitta ny bostad. Det är även svårt för dem som placeras i skyddat boende att hitta en ny egen bostad som en plattform för ett nytt liv. Det gör att både kvinnor och barns utveckling efteruppbrottet hindras. Tillsammans kan vi förändra detta.

Om Nyckeln

Nyckeln är en samverkansmodell med fastighetsägare och Göteborgs Stadsmissions skyddsboende.

Med Nyckeln vill vi erbjuda de personer som levt med våld i nära relation egna bostäder för att möjliggöra en trygg framtid fri från våld och förtryck. Vi vill även erbjuda de barn som upplevt våld ett hem med trygga levnadsförhållanden, bättre förutsättningar för skola, vänner och barndom och därmed en bättre framtid.

Vi riktar oss till alla de som upplevt våld i nära relation och som av olika anledningar inte kan söka boende på den
reguljära boendemarknaden eller bo i sin hemkommun på grund av olika skyddsskäl.

Samverkan med fastighetsägare

Formerna för samverkan, ansvarsfördelning och ekonomiska förutsättningar upprättas genom ett separat samverkansavtal. Här beskrivs även formen och innehåll för effektmätning till fastighetsägare.

Detta ska Nyckeln göra


  • Erbjuda ett övertagande av förstahandskontrakt för långsiktig bostadslösning.
  • Vid röjd lägenhetsadress, erbjuda möjlighet att genomföra byte utan risk för att kontraktet bryts.
  • Ge kvalificerade stödinsatser till den enskilde och medföljande barn.
  • Utgå från hyresgäst och medföljande barn när det gäller hur insatsen utformas.
  • Erbjuda tolk vid behov.

Stödets utformning och uppföljning

Stödet kommer att vara flexibelt och individanpassat och ges från ett mobilt stödteam även innehållande kontaktmöjlighet till personal dygnet runt.


  • Stödteamet har specifika kunskaper kring våldets mekanismer, trauma och processen att ta sig ut ur våldsrelationen.
  • Hyresgästen tilldelas en kontaktperson som ger relationsnära stöd och vid behov fungerar som en sammanhållande länk för övriga vårdgivare, hyresvärd och myndighetspersoner.
  • Självstärkande metoder som empowerment och motiverande samtal genomsyrar stödet.
  • Under tiden för insatsen pågår systematisk kvalitetsuppföljning samt effektmätning av utfallet.
  • Stöd kan erbjudas före, under och efter övertagandet av förstahandskontraktet.

Kontakta oss

Är du fastighetsägare och intresserad av att samverka eller veta mer om Nyckeln?
Kontakta Kjell Larsson:

Kjell_Utvecklingsledare

Kjell Larsson

Utvecklingsledare - boende, hemlöshet, miljö- och kvalitetsfrågor

Barlastgatan 2, 414 63 Göteborg

Är du verksam inom socialtjänsten och vill veta mer om hur stödet fungerar?
Kontakta Catarina Berndtsson:

Catarina Berndtsson

Områdeschef Boende och Behandling, Barn och Familj

Barlastgatan 2, 414 63 Göteborg