Årsredovisning 2017, inkl. revisionsberättelse - Göteborgs stadsmission