Historia - Göteborgs stadsmission
På samma sätt som under hela vår historia utvecklas och anpassas vår verksamhet efter dagens faktiska behov. Kanske behövs Stadsmissionen mer än någonsin. Här och nu.

50-tal

Fröet till Göteborgs kyrkliga stadsmission såddes 1952, då kyrkoherde Isaac Béen den 22 februari publicerade ett upprop i Göteborgs-Posten. Han hade sett och fått nog av allt elände som följde i alkoholmissbrukets spår och tyckte att det var dags att göra något åt saken. Isaac visste att man i andra stora europeiska städer hade stadsmissioner som bedrev socialt hjälparbete. Nu behövdes det en stadsmission i Göteborg också. Den unge prästen Ebbe Hagard läste uppropet och beslöt sig för att agera. Tillsammans grundade de därför Göteborgs kyrkliga stadsmission den 7 oktober 1952, och öppnade Stadsmissionens första ”Rådfrågningskontor och Klädförråd” på Köpmansgatan, i centrala Göteborg, där nöden var som störst. Att söka upp de behövande och sedan starta verksamheter där behoven finns, har sedan dess varit ledstjärnan för Stadsmissionen.

60- och 70-tal

I det gamla Nordstan växte organisationen sakta och byggde i huvudsak på volontärarbete. I takt med tiden anställdes personer med olika kompetenser på nyckelfunktioner såsom sjuksköterskor, rådgivare, lärare, administratörer med flera. 1965 bestod Stadsmissionens verksamhet av en kombinerad rådfrågningsbyrå och alkoholpoliklinik, ett natthärbärge och ett s.k. ”daghem för hem- och arbetslösa”. Samma år uppgick antalet anställda till 30 personer.

Det nya huset vid Stigbergsliden stod klart 1966. I slutet av 60-talet och i början 70-talet ökade professionaliseringen alltmer. Ett samarbete med socialförvaltningen fördjupades vad det gällde alkoholpolikliniken och avgiftningen.

80- och 90-tal

Under 80- och 90-talen ökade samarbetena med kommunen och andra offentliga myndigheter. Alkoholpoliklinik och härbärgen kompletterades med terapiverksamhet, familjerådgivning, arbetsrehabilitering, äldreomsorg, flyktingmottagning och ungdomsverksamhet.

När verksamheten växte blev en ny- och tillbyggnation av fastigheten på Stigbergsliden nödvändig. Det tillbyggda huset stod färdigt 1988.

1996 införlivades S:t Johanneskyrkan med Stadsmissionen. I dag är kyrkan en stor mötesplats med eget café, stora samlingsrum för självhjälpsgrupper och med ett livligt gudstjänstliv.

Nutid

Dagens Stadsmissionen, med fler än 300 anställda, är en blandning mellan offentlig och frivillig verksamhet, där professionalism, hög kompetens och en effektiv organisation tillförs personligt engagemang och empati.

I vårt nutida välfärdssamhälle kan man tro att Stadsmissionen inte längre behövs. Tyvärr är det inte så. 50-talets ölgubbar finns visserligen inte längre kvar, men missbruk och utanförskap har i stället fått nya hemska former och ansikten. Utsatta människor strömmar till som aldrig förr, och antalet barn och unga som far illa och behöver vår hjälp ökar i skrämmande takt. Därför inriktas våra verksamheter nu i ökande grad mot just barn, unga och familjer.