Miljö- och kvalitetsarbete - Göteborgs stadsmission

Göteborgs Stadsmissions Miljö- och kvalitetsarbete

Kvalitet

Vi har i vårt kvalitetsarbete beskrivit en mission, vision och verksamhetsidé. Ett av de långsiktiga mål som tagits fram är strategin att efterfråga och leverera en god kvalitet i samtliga tjänster och uppdrag. Som kvalitetsverktyg använder vi SIQ och det finns utbildade examinatorer i kundorienterad kvalitet inom organisationen.

Miljö

Göteborgs Stadsmission strävar efter att ständigt förbättra vårt miljöarbete och att kontinuerligt minska vår miljöbelastning. Vi ska följa den lagstiftning, de förordningar och andra krav som ställs på vår verksamhet, samt om möjligt överträffa dessa. Vi ska sträva efter att göra hållbara val av varor och tjänster vi köper och som vi själva tillhandahåller, för att bli en långsiktigt miljöanpassad organisation.

För att lyckas i vårt miljöarbete ska alla anställda vid företaget, såväl som kunder och samarbetspartners vara delaktiga i vårt miljöarbete och genom att gå från ord till handling. Vi är också miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas, via Ramböll.

Här kan du läsa vår Kvalitets- och hållbarhetspolicy