Vår värdegrund - Göteborgs stadsmission
Mer

Några få grundprinciper är drivkraften för hela vår verksamhet. De är samtidigt starka pelare som står fast över tiden. Det är vår värdegrund.

  • Göteborgs kyrkliga stadsmission är en diakonal och idéburen organisation. Vår drivkraft är en kristen och humanistisk värdegrund.
  • Vi vill ta ett samhällsansvar genom att rikta uppmärksamhet på svåra sociala omständigheter och utsatthet.
  • Vi vill både påverka och göra en insats mot missförhållanden, samt stärka den enskilde till livsmod och eget ansvar.
  • Vi vill visa respekt för människans förmåga och unika värde, och vår uppgift är att förmedla tro, hopp och kärlek.
  • Vi vill se människan som en helhet och möta hennes fysiska, psykiska, andliga och sociala behov.

Läs gärna mer om vår värdegrund här.