Vår värdegrund - Göteborgs stadsmission
Mer

Våra grundvärderingar är både kompassen och en kraft som driver oss framåt. De är rötterna som vägleder oss. Det handlar inte om ett vanligt regelverk, utan våra värderingar måste förstås och tolkas. De är samtidigt stöd och inspiration i vardagen, i livet och i mötet med varje medmänniska. Som medarbetare på Stadsmissionen är du en av många som har till uppgift att förverkliga våra värderingar varje dag. Var och gör mot andra det du vill att andra ska vara och göra mot dig.

Läs vår värdegrund här.