Mer

Några få enkla grundprinciper är drivkraften för hela vår verksamhet. De är samtidigt starka pelare som står fast över tiden. Det är vår värdegrund.

Göteborgs kyrkliga stadsmission är en diakonal och idéburen organisation. Vår drivkraft är en kristen och humanistisk värdegrund.

Vi vill ta ett samhällsansvar genom att rikta uppmärksamhet på svåra sociala omständigheter och utsatthet.

Vi vill både påverka och göra en insats mot missförhållanden, samt stärka den enskilde till livsmod och eget ansvar.

Vi vill visa respekt för människans förmåga och unika värde, och vår uppgift är att förmedla tro, hopp och kärlek.

Vi vill se människan som en helhet och möta hennes fysiska, psykiska, andliga och sociala behov.