Samsnack - en arena där samtal visar vägen till ett bättre samhälle - Göteborgs stadsmission

Samsnack är ett gemensamt initiativ från Göteborgs Stadsmission och Räddningsmissionen där vi bjuder in till samtal kring aktuella samhällsfrågor. 

I panelen kan det finnas politiker, akademiker, representanter från näringsliv, civilsamhälle och det offentliga. Många Samsnack kommer även att bjuda på personliga berättelser.  

Samsnack vänder sig till dig som arbetar med samhällssociala frågor men också till dig som tror på att samtal och erfarenhetsutbyte är grunden för att kunna förändra. 

När du lämnar ett Samsnack har du fått en fördjupad bild och fler perspektiv av en fråga. Kanske har du också fått några svar – eller inspiration att ta tag i något viktigt.  

Varmt välkommen! 

Samsnack poppar upp på Frihamnsdagarna

Behövs reserverade upphandlingar för idéburna organisationer i välfärden?

Från och med den 1 januari 2023 finns det en särskild möjlighet att reservera deltagandet i en upphandling för idéburna organisationer. Detta gäller sociala tjänster, bland annat sjukvård och äldreomsorg. De nya reglerna syftar till att främja ökat idéburet deltagande i välfärden. I detta Samsnack samtalar representanter från civilsamhälle, kommun och näringsliv kring risker och möjligheter med den nya lagen.

  • Fredag 30/8
  • 12:20–13:00
  • Scen Ingrid, Bananpiren

Ingen anmälan. Välkommen!

 

Samsnack 10 september, 16.30 – 17.30 – ”Vilken roll har kyrkan i välfärden?”

Kyrkan har genom historien spelat en central roll i samhällets välfärd, både genom att vara ett grundläggande skyddsnät för samhällets allra mest utsatta men också genom att bedriva utbildning och vård. Med framväxten av ett mer utvecklat välfärdssamhälle ser rollen annorlunda ut idag. Men hur ser den ut och vad betyder den för kyrkan själv och för samhället den verkar i? Om detta samtalar vi tillsammans med representanter från kyrkan och akademin i höstens första Samsnack.

Panel

  • Susanne Rappmann, biskop Göteborgs Stift
  • Joakim Hagerius, kyrkoledare, Equmeniakyrkan
  • Magnus Karlsson, professor, Institutionen för civilsamhälle och religion, Marie Cederschiöld högskola

Moderator är Martin Ärnlöv, VD/direktor Göteborgs Stadsmission