Studiestöd - Göteborgs stadsmission
En fullständig skolgång är grunden för en stabil framtid och ett skydd mot utanförskap och ohälsa. Men alla barn har inte samma möjlighet att tillgodose sig sin utbildning. Därför erbjuder Göteborgs Stadsmission studiestöd till mellanstadieelever i Biskopsgården och Lövgärdet. Att ge stöd i tidig ålder tror vi leder till vinst för både barnen och hela samhället. Du kan vara med och bidra till detta!
Förändra framtiden

Bli månadsgivare nu

Genom att bli månadsgivare kan vi planera långsiktigt och erbjuda ett bra stöd för skolbarn i Lövgärdet och Biskopsgården.

Swisha en gåva till 90 01 702

Bidra till vår läxhjälp genom att swisha din gåva till 90 01 702.

Varför behövs detta?

På Göteborgs Stadsmission vill vi arbeta förebyggande för att rusta barn för en bättre framtid. Det gör vi genom riktade insatser för barnen, men också för deras familjer. Vi vill skapa arenor för gemenskap, sammanhang, inkludering och utveckling.

En av dessa riktade insatser är att vi erbjuder studiestöd för mellanstadieelever.

– Det handlar om så mycket mer än bara läxhjälpen. Utöver kunskapsinhämtningen handlar det om att stärka barnens självförtroende: att känna att jag kan, jag blir sedd. Men det handlar också om att kunna erbjuda ett mellanmål som alla inte har möjlighet till hemma på grund av ekonomi. Många kommer från en ekonomiskt ansträngd och trångbodd hemmiljö. Alla hade inte gått hem om detta inte fanns. Det är jobbigt och trångt hemma. Tiden de spenderar här hade de spenderat någon annanstans, vandrat runt på torget och riskerat att dras in i det ena och det andra. Här är du i ett sammanhang, där du är någon, säger Linda Drevén, lärare på Ryaskolan där Stadsmissionen startat studiestöd.

Barns rättigheter

Alla barn har rätt till utbildning och skolans hjälp till utveckling, enligt barnkonventionen. God utbildning för alla är mål 4 i Agenda 2030. I Sverige är grundskolan obligatorisk. Ändå vet vi att många barn lämnar högstadiet utan behörighet till gymnasiet. Så kan vi inte ha det.

Stadsmissionens studiestöd

Just nu erbjuder vi studiestöd på Lövgärdesskolan, Svartedalsskolan och Ryaskolan. Det är viktigt att kunna vara i skolans lokaler för det är en mötesplats som är trygg för både barnen och deras föräldrar. Förtroendet för skolan är högt och föräldrarna vågar låta barnen vara där, vilket är en nödvändig förutsättning.

”FÖR NÅGON BETYDER DET ALLT I HELA VÄRLDEN”

"Trångboddheten hos våra elever är stor. Det är ofta familjer med många barn och det kan göra att man inte alltid får ro att göra färdigt sina läxor. Att kunna erbjuda studiestöd betyder så mycket. Inte bara för kunskapens skull, det stärker också självförtroendet." Linda Dreven, lärare på Ryaskolan berättar om vad studiestödet betyder.

”ATT SE LÄTTNADEN I BARNENS ANSIKTEN ÄR HÄRLIG. OCH SORGLIG.”

"Många av dem har så låga förväntningar på sig själva att de inte ens försöker, och att kunna väcka liv i deras självförtroende är en stor del av varför vi finns. Mycket handlar om att bygga relationer och få barnen att känna sig trygga och välkomna hos oss. Det tycker jag att vi har lyckats med". Emelie Ohlsson, samordnare för studiestödet i Lövgärdesskolan, där Göteborgs Stadsmission startat studiestöd, berättar om vad insatsen betyder.

"Vårt mål i skolan är att alla ska gå ut med godkända betyg"

"Det kan också vara så att det inte finns wifi i lägenheten som täcker för alla fem barn. Det kan vara att man inte har ett eget rum där man kan sitta i lugn och ro och plugga. Det kan vara att man nyss kommit till Sverige och missat skolgång under flera år på flykt. Men det kan också handla om att man vill toppa sin förmåga, att bli bäst på det här ämnet. Det finns många anledningar till att man kan behöva lite stöd". Eva Looström, processledare Skolan som arena på Lövgärdesskolan, där Göteborgs Stadsmission startat studiestöd, berättar om insatsen.