Utbildning: Riskbedömning enligt PATRIARK - Göteborgs stadsmission

PATRIARK är en strukturerad riskbedömningsmetod för att bedöma och hantera risker vid utsatthet för hedersrelaterat våld. Utbildningens syfte är att ge kunskap för att självständigt kunna utföra strukturerade professionella riskbedömningar med hjälp av PATRIARK-manualen. Utbildningen består av en dags digital undervisning och grupparbete samt en individuell inlämningsuppgift som genomförs på egen hand. Certifiering kräver deltagande vid hela undervisningsdagen samt godkänd inlämningsuppgift. Manual ingår i kursavgiften och sänds ut inför kursdagen.

Plats: Zoom
Pris: 2995 kr + moms, inkl handbok

Ur innehållet:

  • Riskbedömningsteori
  • Beslutsteori: Motivatorer, spärrsänkare och destabilisatorer
  • Riskfaktorer, sårbarhetsfaktorer och relevans
  • Genomgång av manual och arbetsblad
  • Grupparbete utifrån fiktivt fall
  • Arbetsgången vid riskbedömning
  • Riskscenarion och sammanfattande bedömning

Utbildningen riktar sig till dig som möter hedersvåldsutsatta och i ditt yrke hanterar de risker det medför, exempelvis som socialsekreterare, behandlare eller personal i skyddat boende. För att kunna tillgodogöra dig utbildningen krävs goda förkunskaper om våld i nära relation inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Tidigare erfarenhet av riskbedömning och/ eller användande av strukturerade metoder ökar möjligheten att tillgodogöra sig utbildningen men är inget krav.

Utbildare är Angelica Tingström, socionom och certifierad utbildare i strukturerad riskbedömning enligt PATRIARK och SARA. Angelica har lång erfarenhet av att möta och bemöta våldsutsatta, både i behandling och myndighetsutövning.

Gör en intresseanmälan här.