Mer
Stadsmissionens vägledning arbetar för att hjälpa människor ur en situation av hemlöshet, och för att förhindra att de hamnar i hemlöshet.

Ofta finns många bakomliggande orsaker till att en människa hamnar i hemlöshet. På Stadsmissionens vägledning arbetar vi med att ta reda på och formulera dessa orsaker, för att sedan försöka hjälpa till med att reda ut dem. Det tror vi hjälper människor till en långsiktig förändring, och ger dem en större chans att få, och kunna behålla, ett eget boende. Stödet är individanpassat efter vad personen som söker hjälp har för behov. Ofta handlar det om kontakt med andra myndigheter och vårdgivare, men även andra kontakter som besökaren tycker är viktiga.

DETTA KAN VI erbjuda

  • En personlig kontakt med en av våra vägledare. Stödet skapas utifrån besökarens egna önskemål och kan alltså variera. En stor del av vägledarnas uppdrag handlar om att stötta besökaren i kontakten med olika myndigheter.
  • Rådgivning och stöd i olika juridiska frågor.
  • Alla tjänster är kostnadsfria.
 Vill du söka hjälp hos Stadsmissionens vägledning? Klicka på länken nedan.