Mer
Stadsmissionens vägledning arbetar för att hjälpa människor ur olika former av social utsatthet. Det kan vara hemlöshet, ekonomisk och/eller juridisk utsatthet.

Stadsmissionens vägledning vänder sig till människor som lever i soci­al utsatthet och som önskar förändring men saknar verktygen att genomföra den. Frågorna kan vara många: Vart vänder jag mig när jag blir akut hemlös eller riskerar att bli hemlös? Tillhandahåller socialtjänsten bostäder? Vem får ekonomiskt bistånd? Hur ansöker en om god man? Hur går en skuldsane­ring till? Hur kan jag få min arbetsförmåga prövad?

Tillsammans reder vi ut alla frågetecken.

Ofta finns många bakomliggande orsaker till att en människa hamnar i hemlöshet, ekonomisk eller juridisk utsatthet. På Stadsmissionens vägledning arbetar vi med att ta reda på och formulera dessa orsaker, för att sedan försöka hjälpa till med att reda ut dem. Det tror vi hjälper människor till en långsiktig förändring. Stödet är individanpassat efter vad personen som söker hjälp har för behov. Ofta handlar det om kontakt med andra myndigheter och vårdgivare, men även andra kontakter som besökaren tycker är viktiga.

DETTA KAN VI erbjuda

  • En personlig kontakt med en av våra vägledare. Stödet skapas utifrån besökarens egna önskemål och kan alltså variera. En stor del av vägledarnas uppdrag handlar om att stötta besökaren i kontakten med olika myndigheter.
  • Rådgivning och stöd i olika juridiska frågor.
  • Alla tjänster är kostnadsfria.
 Vill du söka hjälp hos Stadsmissionens vägledning? Klicka på länken nedan.

Obs – Stadsmissionen vägledning har stängt under vecka 30-31, from 23 juli-5 augusti. Under denna period kan vi tyvärr inte läsa mail eller svara i telefon. Vi är tillbaka vecka 32, den 6 augusti.