Stadsmissionens skyddade boenden - Göteborgs stadsmission
Mer
Alla har rätt till ett liv utan våld. Stadsmissionens skyddade boenden erbjuder ett tryggt och säkert boende för kvinnor och barn, där barnrättsperspektivet präglar verksamheten. Tillsammans med uppdragsgivare, kvinnan och barnen vill vi skapa förutsättningar för ett självständigt liv i trygghet. Ett fortsatt liv utan våld och kontroll.

Stadsmissionen välkomnar den lagändring som innebär att barnet blir ett eget rättssubjekt vid placering. Ofta har barnen bevittnat våldet och/eller själva varit utsatta, och lever med en mamma som varit våldsutsatt och är i kris. Sveriges stadsmissioner inleder därför ett unikt samverkansprojekt med Bris där vi tillsammans tar fram ett koncept för att starta och driva skyddade boenden med barnrättsperspektiv, med uppstart av verksamheter i Göteborg och Linköping. Här ges barn en möjlighet att vara med och utforma en verksamhet som syftar till att möta deras behov, skydd och stöd.

Skyddat boende och barn med våldserfarenhet är ämnen som är högaktuella i samhällsdebatten just nu och ett område där det händer väldigt mycket på många olika nivåer.

Projektet ger möjlighet att följa med i utvecklingen och också att ta arbetet med att synliggöra barnets situation ett steg längre genom att fråga barnen själva, något som gjorts i ”Ett fönster av möjligheter, stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112, Se www.regeringen.se)”. Tyvärr är det alltför sällan som barnet själv får komma till tals om sin egen situation, menar projektledaren Caroline Stridh.

BRIS metod ”Expertgrupp Barn” ser barn som kompetenta aktörer med viktiga erfarenheter, tankar och funderingar. Material, metoder och utformning av skyddade boenden, i stort sett allt, ska i projektet bollas med expertgruppen för att få barns synpunkter på vuxnas planer, istället för tvärtom. Ambitionen är att barn som bor på skyddat boende ska få en så vanlig barndom som möjligt, trots sina tidigare erfarenheter av våld. Samarbetet mellan Stadsmissionen och Bris är treårigt och finansieras av PostkodLotteriet.

Verksamheten utgår från en helhetssyn på individen och samordnas i absolut samverkan med socialtjänsten. Innehållet i verksamheten bygger på respekt för människors självbestämmanderätt och intigritet och de anställda har en gedigen och djup kunskap inom området våld, skydd och stöd både till vuxna och barn. Tillsammans med uppdragsgivaren, kvinnan och barnen ger vi familjen förutsättning för ett självständigt liv i trygghet, gällande bostad, arbete, försörjning, skolgång, fritid mm.

Läs mer om våra två boenden nedan.