Stadsmissionens stödcentral - Göteborgs stadsmission

Är du i behov av materiellt stöd såsom mat, kläder och hygienartiklar?

Göteborgs Stadsmission kan i vissa fall erbjuda materiellt stöd såsom mat och/eller kläder.
Hjälpen är till för dig som av olika anledningar är i en svår ekonomisk situation och har en lägre inkomst än vad som bedöms rimligt för att klara dina kostnader.

I ansökan till Stadsmissionen kommer du att få svara på ett antal frågor om din situation.
Fyll i din ansökan via denna länk så återkommer vi till dig

 

Är du i behov av akut hjälp?

Är du i allvarlig fara eller nöd ring 112 för ambulans/polis.

Socialjouren i Göteborg
Socialjouren kan ge akut bistånd på kvällar, nätter och helger. Det kan handla om hemlöshet, våld, missbruk, eller om du misstänker att barn far illa.
031-367 90 00, Adress: Stora Badhusgatan 14, kvällar, nätter och helger

Socialtjänst – hjälp med ekonomiskt bistånd
Göteborgs stads växel: 031-365 00 00, vardagar 8.00-16.30
Då blir du kopplad till rätt socialkontor. Hos socialkontoret kan du både få rådgivning och göra en ansökan.

Psykiatrisk akutmottagning – Östra sjukhuset
Vid akuta psykiska problem, åk till psykiatriakuten på Östra sjukhuset
Psykiatriakuten har öppet dygnet runt.
031-342 10 00

Nadja-mottagningen
Nadja-mottagningen är en stödlinje och samtalsmottagning för dig som utsatts för våld i nära relation eller för dig som anhörig som har behov av stöd.
Vardagar 11.00-17.00
020 – 81 00 00

Kvinnofridslinjen
För dig som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp
020-50 50 50