Mer

Diakonal partner

Askims församling

Lär känna Askims församling, en församling i utveckling som strävar efter samspel med människor som bor och arbetar i området. Församlingens grundläggande uppgift: - Att kyrkan utgör en oas där gudstjänst firas, tron fördjupas, återhämtning från vardagens stress möjliggörs, årets och livets högtider firas, kristen gemenskap byggs och framför allt skapar möte med den uppståndne och levande Kristus som kan befria, upprätta och leda oss. - En utåtriktad verksamhet som når ut till församlingsborna utan begränsning till kyrkans lokaler. Detta kan sammanfattas som öppenhet utåt - fördjupning inåt.