Kollektförfrågan - Göteborgs stadsmission

Kollekt till förmån för Göteborgs Stadsmission

De gåvor vi får in via kollekter från församlingar är en viktig del av Göteborgs Stadsmissions insamlade
medel. Dessa gåvor innebär att vi kan bedriva ett professionellt diakonalt och socialt arbete för människor
som lever i hemlöshet, fattigdom och social utsatthet.

Varmt tack för att ni är med och bidrar till detta!

Kollektcirkulär för nedladdning

Varje år bjuder S:t Johanneskyrkan in till stort jul- och nyårsfirande.
Jul och nyår i Sankt Johanneskyrkan

Genom att hjälpa familjer hjälper vi barnen som lever under tuffa förhållanden.
Barnfamiljer

S:t Johanneskyrkan är öppen varje dag året om för vem som helst.
Sankt Johanneskyrkan

Göteborgs kyrkliga stadsmission erbjuder både akut och långsiktigt stöd
Din gåva gör skillnad

Sommarkollo för barnfamiljer i fattigdom och utsatthet
Sommarkollo

 


Kontakt

För frågor som rör kollekt till förmån för Göteborgs Stadsmission.

Sofie Lindh

Kommunikatör och kontaktperson för församlingar/pastorat

Barlastgatan 2, 414 63 Göteborg