Mer

De bidrag vi får in via kollekt från Svenska kyrkans församlingar är en viktig del av Göteborgs Stadsmissions insamlade medel. Då och då skickar vi på Göteborgs Stadsmission ut brev (kollektcirkulär) till kyrkor och församlingar i förhoppning om att de fria kollekterna ska skänkas till oss.

Det är den 3:e söndagen i advent och därmed stiftskollekt till Göteborgs kyrkliga stadsmission. Vi vädjar om er kollekt även detta år. Se kollektcirkuläret här.


Har du frågor kring hur du skapar en kollekt till förmån för stadsmissionen?

Kontakta

Martin Watsfeldt

Kampanjansvarig privata gåvogivare