Kollektförfrågan - Göteborgs stadsmission
Mer

De bidrag vi får in via kollekt från Svenska kyrkans församlingar är en viktig del av Göteborgs Stadsmissions insamlade medel. Nedan finns kollektbrev som gärna får användas vid fria kollekter riktade till Stadsmissionen.

Kollekt_Sankt Johanneskyrkan


Har du frågor kring kollekt till förmån för stadsmissionen?

Kontakta

Sofie Eriksson

Kommunikatör och kontaktperson för församlingar/pastorat