Stöd till människor på flykt - Göteborgs stadsmission

Göteborgs Stadsmissions arbete
för människor som flyr från Ukraina

 

Som stadsmission ligger det i vårt dna att snabbt kunna ställa om efter de akuta behov som finns i vårt närområde. Vi fortsätter att erbjuda akut hjälp och långsiktigt stöd för människor i kris på plats i Göteborg. Vi tar också emot människor som flytt kriget i Ukraina till trygga och lugna boendemöjligheter. Som alltid har vi fokus på barn och vi vet att det primärt är barn och deras mammor som kommer. Utöver boende kan vi erbjuda bland annat en mötesplats, mat, kläder, leksaker och hygienartiklar. Vi har personal med kompetens och erfarenhet av psykosocialt arbete och vi har engagerade volontärer som hjälper till. I ett längre perspektiv kan vi erbjuda fortsatt stöd genom bland annat enskilda samtal, vägledning, studiestöd, aktiviteter och mötesplatser.

Mötesplats Ukraina

Stigbergsliden 6b, våning 2
Öppet måndag-fredag kl 11-15
Lunchservering kl 12-14

Kontakt: ukraina@stadsmissionen.org

Mötesplats Ukraina är en förlängning av arbetet
i S:t Johanneskyrkan, men särskilt riktat till de
människor som har flytt kriget i Ukraina.

På plats finns vägledare som bland annat kan
hjälpa till i kontakten med Migrationsverket och
se över boendesituationen. I verksamheten finns
också volontärer.

Stadens integrationcenter samt BRIS besöker regelbundet verksamheten.

Detta gör vi:

  • Mötesplats Ukraina – matservering och vägledning.
  • lägenhets- och korridorsboende för barnfamiljer och ensamstående.
  • erbjuder psykosocialt stöd.
  • erbjuder jobbstöd för ukrainare.
  • erbjuder språkcafé två dagar i veckan
  • för dialog både lokalt och nationellt med andra ideella organisationer, församlingar och det offentliga.
  • för dialog med partners kring samarbeten.

Stötta vårt arbete
swisha 90 01 702

För dig som privatperson

Det bästa sättet att stötta vårt arbete både nu och långsiktigt är genom ekonomiskt stöd. Litet som stort. Med hjälp av de gåvor som kommer in kan vi forma ett individuellt och professionellt stöd så det bäst gagnar dem vi är till för – människor i hemlöshet, fattigdom och social utsatthet. Du kan bli månadsgivare eller skänka ett engångsbelopp.

Tack vare vår omfattande second hand-verksamhet gör vi i dagsläget ingen riktad insamling av kläder och leksaker mm till människor som flyr hit. Däremot tar vi alltid tacksamt emot hela och rena kläder och prylar i våra butiker eller direkt till vår insamlingscentral. Vi förmedlar löpande kläder efter behov till utsatta människor. Övrigt säljs i våra butiker. Allt överskott stannar i verksamheten. Läs mer här.

Vi söker volontärer som pratar ukrainska – läs mer här

För företag

För att snabbt kunna ställa om vårt arbete när det uppstår en akut situation i vårt samhälle behöver vi långsiktigt stöd. Det är där ditt företag kan göra mest nytta.

Genom ett stark ekonomiskt stöd har vi större utrymme att styra våra insatser till nyuppkomna behov utan att behöva tumma på det arbete som redan görs för utsatta människor i Göteborg. Vi kan erbjuda akut hjälp till de människor som flyr från Ukraina nu och vi kan bidra med långsiktigt stöd för dem framöver.

Vi erbjuder akuta insatser så som utdelning av mat och kläder, och arbetar för alla människors rätt till ett värdigt liv. Tillsammans med våra givare erbjuder vi stöd och mötesplatser som bygger förändring för både individ och samhälle i enlighet med FN:s hållbarhetsmål. Som företagsvän är ni med och bidrar till detta.