Stöd till människor på flykt - Göteborgs stadsmission

Göteborgs Stadsmissions arbete
för människor som flyr från Ukraina

 

Som stadsmission ligger det i vårt dna att snabbt kunna ställa om efter de akuta behov som finns i vårt närområde. Vi fortsätter att erbjuda akut hjälp och långsiktigt stöd för människor i kris på plats i Göteborg. Vi tar också emot människor som flytt kriget i Ukraina till trygga och lugna boendemöjligheter. Som alltid har vi fokus på barn och vi vet att det primärt är barn och deras mammor som kommer. Utöver boende kan vi erbjuda bland annat en mötesplats, mat, kläder, leksaker och hygienartiklar. Vi har personal med kompetens och erfarenhet av psykosocialt arbete och vi har engagerade volontärer som hjälper till. I ett längre perspektiv kan vi erbjuda fortsatt stöd genom bland annat enskilda samtal, vägledning, studiestöd, aktiviteter och mötesplatser.

Mötesplats Ukraina

Stigbergsliden 6b, våning 2
Öppet måndag-fredag kl 11-15
Lunchservering kl 12-14

Kontakt: ukraina@stadsmissionen.org

Mötesplats Ukraina är en förlängning av arbetet
i S:t Johanneskyrkan, men särskilt riktat till de
människor som har flytt kriget i Ukraina.

På plats finns vägledare som bland annat kan
hjälpa till i kontakten med Migrationsverket och
se över boendesituationen. I verksamheten finns
också volontärer.

Stadens integrationcenter samt BRIS besöker regelbundet verksamheten.

Detta gör vi:

  • Mötesplats Ukraina – matservering och vägledning.
  • lägenhets- och korridorsboende för barnfamiljer och ensamstående.
  • erbjuder psykosocialt stöd.
  • erbjuder jobbstöd för ukrainare.
  • erbjuder språkcafé två dagar i veckan
  • för dialog både lokalt och nationellt med andra ideella organisationer, församlingar och det offentliga.
  • för dialog med partners kring samarbeten.