Boende för stöd och habilitering - Göteborgs stadsmission

Göteborgs Stadsmission driver två heldygnsboenden med individuellt anpassat stöd till enskilda. Boende Stigberget ligger i centrala Göteborg och Boende Öjersjö ligger naturnära i Partille kommun, nära skog och sjö. Båda boendena riktar sig till vuxna från 21 år och uppåt med beroendeproblematik, psykosocial problematik och/eller som befinner sig i hemlöshet.

Boendestödet sker främst genom kontaktmannaskap och ett förtroendeskapande relationsarbete. Det gemensamma arbetet utgår från genomförandeplanens mål och den enskildes önskningar och behov. Målen är individuella men kan innebära att stabilisera hälsa och välbefinnande, bevara drogfrihet, ta kontroll över ekonomisk situation eller frambringa en meningsfull vardag. Målet är att främja förutsättningarna till ett självständigt boende efter placering.

Personalen jobbar evidensbaserat genom MI, inslag av ÅP samt genom beprövad erfarenhet. För att kunna erbjuda en hög grad av kontinuitet i stödet bedrivs verksamheten med bemanning dygnet runt.

Läs mer om våra båda boenden nedan: