Lägenhet för stöd och referens - Göteborgs stadsmission

Göteborgs Stadsmission erbjuder lägenheter med stöd och för referensgivning, både i Göteborgsområdet och i Kungälvs kommun.

Lägenheterna i Göteborgsområdet riktar sig till vuxna från 21 år och uppåt som är hemlösa eller riskerar att bli hemlösa, och har särskilda svårigheter att finna en bostad på den öppna bostadsmarknaden. Dessa svårigheter kan bestå utav beroendeproblematik, medicinska/psykosociala problem, samsjuklighet, skulder eller andra sociala problem. Målsättning är att stärka individens resurser för att få ett eget, eller mer självständigt boende. Stödet utformas individuellt och genom olika insatsnivåer.

Boende Energivägen i Kungälv erbjuder 16 lägenheter fördelade på 4 hus och vänder sig till män och kvinnor över 25 år med beroendeproblematik, psykosocial problematik och som lever i hemlöshet. Boendet drivs på entreprenad och placeringar sker enbart av Kungälvs kommun.

Gemensamt för personalgrupperna är att de besitter en varierad yrkeskompetens med lång erfarenhet inom det sociala området och arbetar evidensbaserat utifrån Case management/kontaktmannaskap, motiverande intervju (MI) och återfallsprevention (ÅP) för att stödja individen att nå sina egna mål.

Läs mer om våra lägenhetsboenden med stöd nedan: