Mer

FRII:s kvalitetskod

FRIIs kvalitetskod är insamlingsbranschens självregleringsinstrument och fungerar som ett stöd i medlemmarnas kvalitetsarbete. Insamlingsbranschen är helt och hållet beroende av givares förtroende.

Sedan 2013 måste FRIIs medlemmar följa koden och den kravstandard som koden består av. En extern revisor ska granska och intyga att organisationen efterlever koden. Den uppdaterade kvalitetskoden ställer också krav på att varje medlemsorganisation årligen ska upprätta en effektrapport utifrån FRIIs mall för effektrapportering. Effektrapportens syfte är att för givare, allmänheten och andra intressenter visa vilken nytta organisationen gör.

Göteborgs Stadsmissions centrala dokument:

Strategi och mål

Stadgar

Valförsamlingsreglemente

Uppförandekod

Riktlinjer för anmälan om oegentligheter

Policy mot oegentligheter

Tryckt årsredovisning 2017

Årsredovisning 2017, inkl. revisionsberättelse

Effektrapport 2017

Insamlingspolicy

Finanspolicy

Tidigare årsredovisningar

Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015