Årsredovisningar & Giva Sveriges kvalitetskod - Göteborgs stadsmission
Mer

Giva Sveriges kvalitetskod

Giva Sveriges kvalitetskod är insamlingsbranschens självregleringsinstrument och fungerar som ett stöd i medlemmarnas kvalitetsarbete. Insamlingsbranschen är helt och hållet beroende av givares förtroende.

Sedan 2013 måste Giva Sveriges medlemmar följa koden och den kravstandard som koden består av. En extern revisor ska granska och intyga att organisationen efterlever koden. Den uppdaterade kvalitetskoden ställer också krav på att varje medlemsorganisation årligen ska upprätta en effektrapport utifrån Giva Sveriges mall för effektrapportering. Effektrapportens syfte är att för givare, allmänheten och andra intressenter visa vilken nytta organisationen gör.

Göteborgs Stadsmissions centrala dokument:

Strategi och mål

Stadgar

Valförsamlingsreglemente

Uppförandekod

Riktlinjer för anmälan om oegentligheter

Policy mot oegentligheter

Årsredovisning 2018, med revisionsberättelse

Effektrapport 2018

Insamlingspolicy

Finanspolicy

Tidigare årsredovisningar

Tryckt årsredovisning 2017
Årsredovisning 2017, inkl. revisionsberättelse
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015