Familjehem - Göteborgs stadsmission

Vi erbjuder familjehem

Alla barn har rätt att få sina grundläggande behov uppfyllda och få känna sig trygga, älskade och behövda.

Stadsmissionen i Göteborg erbjuder familjehem och arbetar på uppdrag av socialtjänsten. Vi erbjuder förstärkt familjehemsvård för barn och ungdomar samt för mödrar som placeras tillsammans med sina barn. Vi tar emot placeringar enligt både SoL och LVU. Vi har också särskild kompetens för att hantera skyddsplaceringar i familjehem och vi har familjehem med lång erfarenhet av att hantera trauma och skydd i sina placeringar. Våra familjehem finns i hela Sverige. Vi erbjuder avlägsen placering för barn med skyddsbehov.

Vi utreder, utbildar och handleder alla våra familjehem och jourhem. Under placering ansvarar vi för att familjehemmen får det stöd som krävs för att kunna utföra sitt uppdrag på ett bra sätt. Alla barn och ungdomar som placeras i familjehem har olika bakgrund och unika behov. Därför erbjuder vi varje familjehem individuellt utformat stöd, handledning och utbildning.

Våra familjehemskonsulenter har relevant högskoleutbildning och har lång erfarenhet av att möta barn och ungdomar samt erfarenhet av familjehemsvård.

Vi finns tillgängliga för våra familjehem dygnet runt och arbetar i nära samverkan med samtliga familjehem för att tillsammans utgöra en stabil struktur kring de placerade.

Familjehem

Ett familjehem (tidigare kallat fosterfamilj) är en helt vanlig familj som öppnar sitt hem för barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hos sina föräldrar. Det kan handla om att föräldrarna har missbruksproblem, lider av någon sjukdom eller av andra orsaker inte kan ta hand om sitt barn.

Hur går det till?

Utredning

Samtliga familjehem som anlitas i verksamheten genomgår en gedigen utredningsprocess som b.la. innefattar hembesök, djupintervjuer enligt Kälvesten, registerkontroller samt referensinhämtning. Utredningen genomförs av erfarna familjehemskonsulenter med adekvat kompetens samt erfarenhet av familjehemsvård.

Utbildning

Samtliga familjehem som anlitas i verksamheten kommer att utbildas för uppdraget. I grundutbildningen ingår bl.a. ”Ett hem att växa i” samt grundläggande förståelse av anknytning och trauma samt, för familjehem som tar emot skyddsplaceringar, våldets mekanismer och skydd- och säkerhetsarbete. Fortbildning kommer erbjudas löpande.

Handledning och stöd

Samtliga familjehem kommer få regelbundet stöd och handledning av våra familjehemskonsulenter. Tillgång till ytterligare stöd och handledning erbjuds dygnet runt via telefon.

Skydd och säkerhet

Familjehem med skyddsuppdrag får särskild utbildning och handledning för att kunna hantera skyddet i vardagen och hjälpa den unge att utveckla egen skyddsmedvetenhet. Familjehemmen utrustas med personlarm kopplat till larmcentral. Placerat barn eller ungdom utrustas med eget larm vid behov.

Ladda ner broschyr till socialtjänsten här

Ladda ner broschyr till familjer här

Kontakt

Har du frågor om hur det är att vara familjehem? Varmt välkommen att kontakta oss via mail:
familjehem@stadsmissionen.org eller ringa oss på 031-704 73 77.